Life Science
Dela denna sida på
  • Life Science

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Sara Sjögren
Country Manager Sweden East & South
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

Life Science.

Medicinteknik, läkemedel, livsmedel – att utveckla tekniska lösningar inom life science innebär att komma nära användaren. Att med hjälp av ny teknik göra verklig nytta för människor.

Kvalitet och säkerhet för slutanvändarna

Utmaningar i form av en åldrande befolkning, livsstilsrelaterade sjukdomar och snabba tekniska framsteg ökar efterfrågan på användarvänliga medicintekniska produkter, kvalitetssäkrade läkemedel och effektiva digitala informationslösningar.

Vi har över 35 års erfarenhet av branschen, och med våra stora sakkunskaper om validering och kvalitetssäkring inom life science kan vi sköta hela utvecklingsprocessen, med fokus på att skapa säkra, trygga och användarvänliga produkter och informationsresurser för slutanvändarna.

Semcons erbjudande inom life science har ett antal olika komponenter:


  • Över 35 års erfarenhet av branschen och kunskaper om dess unika krav.

  • Breda sakkunskaper om hela processen för produkt- och produktionsutveckling, inklusive produktinformation, plus expertkunskaper på särskilt specialiserade områden.

  • Digital expertis, som i kombination med användarupplevelsen gör att vi alltid kan fokusera på slutanvändarna.

Medicinteknik

Vi utvecklar medicintekniska produkter som gör det lättare att må bättre. Och att leva livet som man vill. Vi kombinerar expertis inom produktutveckling och design, validering och digitala lösningar för att utveckla lösningar som är lätta att använda, säkra och uppkopplade för bästa möjliga upplevelse.

Läkemedel

Läkemedelsindustrin är en komplex bransch med många olika regelverk att förhålla sig till. Här har Semcon lång erfarenhet av att utveckla, kvalitetssäkra, optimera och implementera nya läkemedel och dess processer. Vi erbjuder också ett antal utbildningar med fokus på bl.a. GMP och CE-märkning.

Produkt-information för medicinsk utrustning

Tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt kan vara avgörande. Varje dag förlitar sig servicetekniker, patienter, läkare och sjuksköterskor runt om i världen på produktinformation och utbildning som utvecklats av Semcon – för att rädda och förbättra människors livskvalitet.

Get in touch with this guy