Life science på Semcon
Dela denna sida på

Sara Sjögren
Division Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

Life Science på Semcon.

Medicinteknik, läkemedel, livsmedel – att utveckla tekniska lösningar inom life science innebär att komma nära användaren. Att med hjälp av ny teknik göra verklig nytta för människor. På Semcon utvecklar vi alltid teknik baserat på mänskliga behov och beteenden. För oss är användarupplevelsen det sanna beviset på kvalitet.

Med utmaningar som en åldrande befolkning, livsstilsrelaterade sjukdomar och snabba tekniska framsteg ökar kraven på användarvänliga produkter inom medicinteknik, kvalitetssäkrade läkemedel samt digitala och effektiva produktionsmiljöer. Semcons erbjudande inom life science står på flera ben:

  • Över 35 års erfarenhet i branschen och kunskap om dess unika kravbild.
  • Bred kompetens inom hela produkt- och produktionsutvecklingsprocessen, inklusive produktinformation, samt expertkunskaper för nischade behov.
  • Digital kompetens som tillsammans med User Experience (UX) gör att vi alltid sätter slutanvändaren i centrum.

 

Tillsammans med vårt starka fokus på forskning och UX gör mixen att vi kan utveckla medicinteknik som gör verklig skillnad för de som behöver den som mest. För vi är övertygade om att användarupplevelsen är det sanna måttet på kvalitet. I vår unika Semcon Studio har vi samlat alla de kompetenser inom produktutveckling som behövs för att kunna skräddarsy lösningar efter kundernas specifika behov.

LADDA NER KOMPLETT GUIDE TILL INNOVATIV MEDTECH

En partner för alla steg på vägen

Fördelar för kunderna med vårt sätt att jobba är: bättre produkter/lösningar, förstärkt användarupplevelse, förbättrad eftermarknadsaffär, högre ROI och starkare varumärke.

Kvalitet och säkerhet för slutanvändaren

Medicinteknik, läkemedel, livsmedel och jordbruk är alla branscher som styrs av strikta regelverk. Effektiv och samtidigt kvalitetssäkrad produktion kan vara en utmaning.

På Semcon har vi lång erfarenhet av validering och kvalitetssäkring inom life science. Vi kan ta oss an hela utvecklingskedjan och vårt fokus ligger alltid på att skapa trygga, säkra och användarvänliga produkter för slutanvändaren. Därför är till exempel kravet på spårbarhet för alla produkter så viktigt.

Sara Sjögren, Division Manager på Semcon

Eftersom vi jobbar inom flera delar av life science-området låter vi erfarenheter från de olika delarna gynna varandra. Allt för att hjälpa våra kunder med exempelvis patientsäkerhet, kvalitetssäkring och att effektivt få ut sina produkter på marknaden. Att vi dessutom arbetar inom andra branscher, som att utveckla digitala lösningar inom fordonsindustrin, gör att vi kan ta med oss nya insikter och perspektiv.

Semcon jobbar inom flera områden som ingår i begreppet life science

 

  • Medicinteknik
    Vi utvecklar medicintekniska produkter som gör det lättare för människor att må bättre. Och att leva livet som de vill. Här sammanför vi vår långa erfarenhet och expertkunskap inom produktutveckling och design, validering och digitala lösningar på ett unikt sätt. Allt för att utveckla tekniska lösningar som är lätta att använda, säkra och uppkopplade för bästa möjliga upplevelse. Läs mer om vårt erbjudande inom medicinteknik.
  • Läkemedel
    Läkemedelsindustrin är en komplex bransch med många olika regelverk att förhålla sig till. Semcon har lång erfarenhet av att utveckla, kvalitetssäkra, optimera och implementera nya läkemedel och dess processer. Vi erbjuder också flera utbildningar inom bland annat GMP-regelverk och CE-märkning. Läs mer om vårt erbjudande inom läkemedel.

 

Vi arbetar även inom både livsmedels- och jordbruksindustrin där vi erbjuder helhetslösningar för att förbättra hela eller delar av produktionsprocessen.

New call-to-action

Relaterat material

Get in touch with this guy