Life Science
Välj språk
Dela denna sida på

Mikael L. Pettersson
Sales Director, Engineering Services
+46 (0)736 84 00 95
Kontakta mig

Daniel Rundgren
Affärsområdeschef, Engineering Services
+46 (0)733 77 60 46
Kontakta mig

Vad vi gör inom Life Science.

Life science-branschen kan generellt delas upp i de mer etablerade och globala läkemedelsbolagen, där outsourcingandelen är förhållandevis låg, och de nyetablerade och till försäljningsvolym sett mindre läkemedelsbolagen där outsourcingandelen är högre. Eftersom det är dyrt och riskfyllt att utveckla nya läkemedelsprodukter väljer allt fler läkemedelsföretag att köpa färdiga utvecklingspro­jekt från små och medelstora forskningsbolag och på så sätt säkerställa tillgången på kommersialiser­bara läkemedel.

Framöver kommer vi se ett ökat och förändrat vårdbehov när befolkningen blir allt äldre. Detta kommer innebära krav på såväl nya medicintekniska lösningar som effektivare vård och omsorg. Här spelar frågor som samhällets pågående digitalisering och dataintegritet inom framtidens uppkopplade läkemedelstillverkning, Pharma 4.0, stor roll. I detta finns stora möjligheter för Semcons erbjudande inom life science.

Relaterat material

Get in touch with this guy