Produktinformation är vår kärnverksamhet
Dela denna sida på

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Produktinformation är vår kärnverksamhet.

I en lösning med funktionsåtaganden inom produktinformation axlar Semcon ansvaret för en eller flera av kundens kringfunktioner, så att kunden istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Semcons kärnverksamhet är i det här fallet utveckling av produktinformation.

Kunden behåller kontrollen över och ansvaret för styrnings- och efterfrågesidan av relationen, till exempel långsiktiga strategier och leveranskrav. Semcon inrättar en leveransorganisation, med lämpliga kompetenser, som levererar i tid och enligt budget och specifikationer. Semcon tar således fullt ansvar för att hantera leveranssidan på ett effektivt sätt, inklusive arbetsprocesser, kompetensutveckling, resurshantering, kvalitet och kontinuerliga förbättringar. Arbetet utförs huvudsakligen i Semcons egna lokaler.

Genom att använda sig av Semcons funktionsåtaganden får kunden tillgång till de bästa arbetsmetoderna från olika branscher. Resultatet blir en bättre användarupplevelse, högre kostnadseffektivitet, lägre översättningskostnader och kortare ledtider tack vare ett smidigt arbetssätt.

Kontakt

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy