Nya intäktsströmmar med automatiskt anpassad information
Dela denna sida på

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Nya intäktsströmmar med automatiskt anpassad information.

Digitalisering möjliggör helt nya intäktsströmmar, där de stora vinsterna ofta finns att hämta efter att en produkt har sålts. Istället för att sälja en maskin, är det tjänsten produktion som säljs. Istället för att ersätta ett befintligt verktyg med ett nytt, kan det uppgraderas med nya funktioner och tillbehör eller repareras med hjälp av originalreservdelar. Automatiskt anpassad produktinformation spelar en avgörande roll för att göra allt det här möjligt:

Hållbara produkter

Slit-och-släng-samhället hör hemma i det förflutna. Produkter ska skapa värde över lång tid och hellre uppgraderas och repareras än ersättas.

Ju fler tillbehör, komponenter och reservdelar som utvecklas, desto längre liv får produkterna. Samtidigt skapas en rad nya affärsmöjligheter.

För att kunna underhålla och få ut mesta möjliga värde av en produkt behöver informationen om den spegla vad den består av just idag – inte vad den bestod av när den köptes. När produkter förändras över tid genom mjukvaruuppdateringar, utbytta komponenter och nya tillbehör kan vi inte längre förlita oss på produktinformation som var aktuell när produkten lämnade produktionslinan. Exempel på sådan statisk produktinformation är pdf:er, fördefinierade webbsidor och tryckta manualer.

Med information som anpassas automatiskt är varje del i produktinformationen en egen modul som lätt kan kombineras för att motsvara varje unik produkt. Det säkerställer att den information som finns om en produkt är relevant oavsett hur gammal eller förändrad den är, samtidigt som kostnaden för att underhålla produktinformationen hålls nere.

Tjänstefiering

Att erbjuda drifttid istället för en maskin är något som både kunder och leverantörer ser en vinning i. Men för att båda ska bli nöjda behöver driftstopp hållas till ett minimum. Med information som automatiskt skräddarsys till användaren och situationen går det fortare att både felsöka och att åtgärda de fel som identifieras. Samtidigt kan även junior personal utföra komplicerade reparationer och underhåll eftersom dynamiskt distribuerad information kan göras interaktiv och pedagogisk. Två exempel är guidade felsökningar och instruktioner i Augmented Reality-miljö.

Erbjudanden

Den produktinformation som en användare söker efter visar vad som är viktigt för hen just nu. Sökningsinformation gör det möjligt för företag att erbjuda skräddarsydda lösningar som användaren är intresserad av. Någon som söker efter hur man byter vinterdäck i oktober, kan ha nytta av ett erbjudande om däckhotell. Den som saknar en viss funktion, kan länkas vidare till ett tillbehör som möjliggör funktionen, vilket både blir billigare och smidigare än att köpa en helt ny produkt.

Reservdelar

Att lägga tid på att leta efter rätt reservdel – eller beställa hem fel – leder till frustration och onödiga kostnader för såväl leverantör som kund. Med smart produktinformation kopplad till reservdelskataloger och e-handel, blir det enkelt att beställa rätt, med eller utan serienumret på delen som behöver bytas ut. Digital produktinformation gör det möjligt att hitta information på flera sätt, exempelvis genom att klicka på en bild av rätt reservdel, skriva in serienumret eller navigera i en meny.

Med en positiv användarupplevelse ökar dessutom chansen att användaren stannar kvar hos originaltillverkaren istället för att vända sig till tredjepartsleverantörer.

MAXIMERA POTENTIALEN PÅ DIN EFTERMARKNAD

Case studies med dynamisk information 

Kontakta oss för att veta mer

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Så skapar du ett business case för er eftermarknadsaffär

Mer om automatiskt anpassad information

Get in touch with this guy