Smidig användarupplevelse oavsett manualens ursprung
Dela denna sida på

Claes Andersson
Manager, Product Information
+46 (0)736 840 025
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Smidig användarupplevelse oavsett manualens ursprung.

Schweiziska tågtillverkaren Stadler samarbetar med Semcon för att ge sina kunder en enhetlig och användarvänlig upplevelse på företagets informationsportal – oavsett om informationen ursprungligen kommer från Stadler eller en underleverantör. Genom arbetet skapar Stadler dessutom förutsättningar för en ännu bättre användarupplevelse: Dokumentationen som behandlas blir även kompatibel med företagets mer avancerade produktinformationslösning, där information automatiskt anpassas till varje användare och situation.

Effektiv digitalisering av underleverantörers manualer

Många underleverantörer tillhandahåller fortfarande underhållsmanualer och tekniska beskrivningar i PDF-format, alla formaterade utifrån respektive underleverantörs egen mall. Det blir svårt att hitta information om olika komponenter när varje dokument har sin egen utformning och terminologi. Dessutom går det sällan att söka i dem.

Semcons process för att göra om underleverantörernas PDF:er till XML-kod gör produktinformationen sökbar och möjlig att länka till i Stadlers egen tekniska dokumentation. Det hjälper kunderna att snabbt hitta informationen de söker och ger ett mer enhetligt intryck till informationsportalen, där all dokumentation finns samlad.

Kan anpassa produktinformationen automatiskt

Utöver den omfattande informationsportalen, där kunder kan hitta fordonsinformation in på minsta komponent, underhållsmanualer och annan teknisk dokumentation, använder Stadler en annan produktinformationslösning för att ge kunder specifik, situationsanpassad information.

Semcon har utvecklat ett ”drag and drop”-verktyg så att XML-koden lätt kan överföras även dit. Så fort underleverantörer ger sitt medgivande, kan deras dokumentation lätt adderas och på så sätt bli ännu enklare att använda.

Ytterligare en fördel med att omvandla PDF-manualerna till XML-kod är att Stadler framtidssäkrar innehållet: Om företaget skulle byta informationslösningar i framtiden, kan XML-koden flyttas med efter några små justeringar.

Kontakt

Claes Andersson
Manager, Product Information
+46 (0)736 840 025
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer om manualer för järnvägsindustrin

Get in touch with this guy