Dokumenthantering för järnvägsindustrin
Dela denna sida på

Claes Andersson
Manager, Product Information
+46 (0)736 840 025
Kontakta mig

Dokumenthantering för järnvägsindustrin.

Med lång erfarenhet inom järnvägsindustrin erbjuder vi våra kunder en omfattande och djup kunskap inom teknisk dokumentation och dokumenthanteringslösningar. På Semcon är vi stolta över att vara en sann samarbetspartner som stöttar dig under hela resan, alltid med fokus på slutanvändaren.

Fokus är alltid att våra dokumentationslösningar ska skapa synergieffekter och genomgående uppfylla dina krav. Vi jobbar målinriktat med att leverera skalbara lösningar som är anpassade efter kundens befintliga och framtida behov.

SEX SÄTT ATT MINSKA SERVICEKOSTNADERNA – LADDA NER GUIDE

Produktkännedom som ger mervärde

Kravställningar och specifikationer är ofta generellt utformade. Utan produktkännedom är det svårt att veta vilken information som behövs och vilka format som passar användaren bäst. Vi hjälper dig fastställa en struktur och förståelse med hänsyn till både dina kunders önskemål och gällande standarder. Detta för att skapa så stort mervärde som möjligt för slutanvändarna.

Med vårt stöd för att göra information mer tillgänglig, ökar effektiviteten hos exempelvis underhållspersonal och reservdelsspecialister.

Vi utvecklas ständigt för att möta alla nya krav

Vi håller en nära dialog med våra kunder för att tillsammans se till att vi håller oss i teknikens framkant och ständigt förbättrar kvaliteten på dokumentation.

Konsulter och dokumentationshantering

 • Analys utifrån projektspecifika dokumentationskrav
 • Förberedelse och implementation av kund-, produkt-, eller projektspecifika dokumentationskoncept.
 • Granskning, hantering och uppföljning av underleverantörsdokument.
 • Organisering, kvalitetssäkring och spårbarhet vid dokumenthantering.
 • Projekthantering i samband med kundacceptans för dokumentation.

 

Manualer

 • Tekniska beskrivningar
 • Användarmanualer (t.ex. förarhandbok)
 • Underhållsdokumentation
 • Felsökning och felsökningsinstruktioner
 • Instruktioner för diagnostik och vid uppdatering av mjukvara
 • Manualer för specialverktyg
 • Beskrivning av system för hantering av dokument
 • Interaktiva manualer

 

Reservdelskataloger

 • Elektroniskt interaktiva reservdelskataloger som innehåller allt från ax till limpa.
 • Utredning och uppdatering av Meta-data.
 • Skapande av illustrationer för reservdelskatalog.

 

Tillhandahållande och hantering av dokumentation

 • Uppdatering och administration av kundens CMS-system
 • Konsekvensanalys på dokumentation utefter tekniska ändringar
 • Sammanställning och utvärdering av feedback på dokumentation från produktintressenter.
 • Hantering och underhåll av dokument under hela livscykeln.

Vill du veta mer?

Claes Andersson
Manager, Product Information
+46 (0)736 840 025
Kontakta mig

Mer om järnvägsindustrin

Get in touch with this guy