Produktinformation för energibranschen
Dela denna sida på

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakta mig

Produktinformation för energibranschen.

Genom att använda ny teknik, till exempel digital distribution av produktinformation, kan operatörer vinna fördelar som kontinuerlig åtkomst, både online och offline, till rätt information. Detta är högst relevant när informationen behöver användas på avlägsna platser utan uppkoppling.

Produktinformation är en viktig möjliggörare genom hela värdekedjan för att tillhandahålla rätt informationslösningar för utbildning, driftsättning, underhåll, felsökning och tillgång till reservdelar.

Joakim Zetterlund Vice President, Product Information

Energibranschen befinner sig i en övergång från icke förnybara till förnybara energikällor, men i grunden är branschen oförändrad: det handlar om att garantera säker och effektiv installation, uppgradering och drift av anläggningar samt tillhörande infrastruktur. Varje störning har stor påverkan på operatörernas lönsamhet, personalens säkerhet och slutanvändarnas nöjdhet.

Kontakt

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy