Effektiva utbildningslösningar
Dela denna sida på

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Effektiva utbildningslösningar.

Effektiva utbildningslösningar kan vara grundläggande för ett företags framgång – från att bygga skickliga service- och försäljningsorganisationer, till att ge kunderna bästa möjliga kunskap om produkten eller tjänsten.

Konventionell lärosalsutbildning har i det här sammanhanget svårt att nå önskvärda resultat på grund av begränsningar i tid, geografi, plats och tidsplanering. Dessutom ställs höga krav på både instruktörer och utbildningslokaler. Utöver detta måste formatet även passa inlärningsbehoven och kunskapsnivåerna hos alla deltagare, såväl som att tillhandahålla allt innehåll som krävs i en given situation.

Genom att digitalisera utbildningslösningar och de olika leveransmetoderna kan man dock övervinna utmaningarna med konventionell lärosalsutbildning. På Semcon inom området produktinformation använder vi en kombination av utvecklingsexpertis för pedagogisk utbildning och vår erfarenhet av att utforma och utveckla effektiva digitala utbildningslösningar som uppfyller kundens alla behov. Vi vet vilka digitala leveransmetoder vi ska använda och hur kunskapsinhämtningen ska maximeras. Det i kombination med vår omfattande erfarenhet från en mängd branscher borgar för effektiva och flexibla utbildningslösningar.

New Call-to-action

Kontakt

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy