Ny bok slår hål på myterna kring sexuella övergrepp
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Anders Jonasson
Manager Learning Stockholm
+46 (0)70 144 34 20
Kontakta mig

Ny bok slår hål på myterna kring sexuella övergrepp.

Kunskapen om sexuella övergrepp och vilken behandling som faktiskt fungerar för den som utsatts är idag låg. För att öka kunskapen och slå hål på myterna kring sexuella övergrepp har Semcon, som en del av sitt CSR-arbete, skapat utbildningsmaterial för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse).

Vi märker att många seglivade myter lever kvar. Till exempel är det vanligt att tro att vården i Sverige ligger långt fram på det här området men tvärtom saknas generellt kunskap. Det här är ett exempel på områden där vi vill påverka med vårt utbildningsmaterial.

Gita Rajan, läkare och grundare av WONSA

Organisationen WONSA arbetar för att med hjälp av behandling, forskning och utbildning förebygga sexuella övergrepp och för att göra sjukvård efter sexuella övergrepp till en självklarhet, i Sverige och i världen. WONSA valde att ta hjälp av Semcon-bolaget Xtractor för att tillsammans försöka öka medvetenheten kring den avsaknad av hjälp och vård som råder i Sverige.

Information till olika målgrupper

– Under projektets gång kom vi fram till att vi ville nå en bred målgrupp, inte bara de som redan sökt sig till WONSA. Därför valde vi ett litet, lättillgängligt bokformat. Boken kommer att delas ut på till exempel vårdenheter och skickas till beslutsfattare för att uppmärksamma detta viktiga ämne, säger Anders Jonasson, avdelningschef på Semcon/Xtractor.

Resultatet blev både tryckt material i form av en illustrerad bok med syftet att slå hål på vanliga myter kring sexuella övergrepp, brev till beslutsfattare samt en digital fördjupad kunskapssida på WONSA:s hemsida som ska användas till olika målgrupper som WONSA:s arbetar mot.

Lång erfarenhet av utbildningskoncept

I projektet har Xtractor bidragit med projektledare, learning specialister, ux designers, front-end-utvecklare, art director, producent och manusförfattare. Xtractor har lång erfarenhet av att skapa olika utbildningskoncept och att blanda olika format, analogt och digitalt i form av böcker, spel m.m.

Det här är ett ämne som är svårt att prata om och det har varit viktigt att allt innehåll i utbildningsmaterialet kunde backas upp med fakta. Vi hoppas att vårt arbete i slutändan kan hjälpa Wonsa att fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet med rätt till vård för alla utsatta.

Anders Jonasson, avdelningschef på Xtractor/Semcon

Semcons CSR-program
Projektet har finansierats genom Semcons CSR-program. CSR står för Corporate Social Responsibility och programmet innebär att Semcon avsätter ett antal timmar per år i koncernen där medarbetare kan engagera sig i olika typer av socialt hållbarhetsarbete som stöttar FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Om WONSA
WONSA är en svensk Insamlingsstiftelse med en vision om en värld utan sexuella övergrepp. Genom behandling, forskning och utbildning arbetar WONSA för att förebygga sexuella övergrepp och för att göra sjukvård efter sexuella övergrepp till en självklarhet, både i Sverige och internationellt. Läs mer om WONSA.

Läs mer om vanliga myter kring sexuella övergrepp och varför de inte stämmer.

Kontakt

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Anders Jonasson
Manager Learning Stockholm
+46 (0)70 144 34 20
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy