Hållbarhet
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

llbarhet.

På Semcon hjälper vi våra kunder med nya perspektiv – att hitta hållbara tekniska lösningar som gör livet bättre för människan och vår planet.  Förståelse för människors behov och beteenden samt för hur vi kan skapa en bättre och hållbar värld är nödvändigt för att lyckas. Och det är vår styrka på Semcon. En innovationskraft byggd på olika perspektiv – på människor.

Genom kombinationen av digitala och fysiska lösningar kan vi göra störst skillnad

Hållbarhet kan tolkas på en mängd olika sätt och vi har valt att utgå från fem perspektiv som är relevanta för vår verksamhet. Vi ser hållbarhetsarbetet som en integrerad del av hela vår verksamhet och vårt dagliga arbete. På Semcon bidrar vi bäst till ett hållbart samhälle genom att skapa framtidens tekniska lösningar på ett innovativt och hållbart sätt, alltid utifrån slutanvändarnas behov och beteenden.

Genom att kombinera innovativa digitala lösningar i kombination med fysiska produkter och produktionsmiljöer kan vi göra störst nytta. När vi utvecklar digitala lösningar gör vi det utifrån tre horisonter:

  • Den första horisonten, Recharge, handlar om att uppgradera befintliga produkter.
  • Reinvent, den andra horisonten, innebär att vi uppfinner nya hållbara produkter och tjänster med hjälp av digitala lösningar.
  • Den tredje horisonten, Reimagine, handlar om att tänka helt nytt kring affärsmodeller, portfolios och organisation.

Affärsmässighet

Affärsmannaskap är centralt för att skapa långsiktig lönsamhet och hållbara affärer över tid. Vår ambition är att skapa fler långsiktiga partnerskap med våra kunder. Som internationellt konsultföretag hanterar vi risk genom att verka på flera marknader inom olika branscher och till differentierade kundsegment. Vi bygger långsiktiga affärsåtaganden med respekt och ansvar som grund för hur vi relaterar till kunder, affärspartners, underkonsulter och till vår omvärld.

Kunder

På Semcon har vi en lång historia av att vara nära våra kunders verksamhet och på så sätt lära känna deras behov. Under våra 40 på marknaden har vi positionerat oss som en internationell koncern med nytänkande, bärkraftiga och gränsöverskridande samarbeten. Vi stöttar våra kunder i deras produktutvecklings- och produktinformationsprocesser – allt för att i slutändan bidra till ett mer hållbart samhälle. Semcons fokus ligger alltid på slutanvändaren eftersom vi vet att nöjda användare är en viktig nyckel till våra kunders framgång. Vi vill bygga långsiktiga kundrelationer och sätter upp höga mål i vår kundnöjdhetsundersökning – och överträffar dessa. Våra kunder ger oss höga betyg för hur vi förstår deras verksamhet, att vi erbjuder lösningar anpassade efter deras behov samt har hög kvalitet i vår leverans. För att ligga i framkant inom teknikutveckling investerar och deltar vi i en rad olika forskningsprojekt.

Miljö

Klimatförändringarna och energianvändningen är stora utmaningar som hela det globala samhället står inför. Som konsultföretag, utan egen produktion eller omfattande logistik, ligger Semcons största bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling i de tekniska lösningar vi skapar för våra kunder. När vi tittar på vår egen verksamhet är den viktigaste miljöaspekten hur vi reser. Därför strävar vi efter att minska onödiga resor och främjar miljövänliga bilar som företagsbilar, samt erbjuder digitala verktyg för samarbete. Vårt huvudkontor är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 samt Green Building. Vi arbetar också för att öka andelen miljöcertifierade kontorslokaler, för att på så vis minska vår miljöpåverkan och totala energiförbrukning.

Socialt

Som konsultföretag är det inte enbart vår förmåga att tillgodose våra kunders behov som är viktigt. Det är lika viktigt hur vi gör det. Vår uppförandekod (Code of Conduct) utgör grunden för hela vår verksamhet.

Vi kanaliserar vår ambition att göra gott genom att aktivt engagera våra medarbetare i CSR-projekt. Genom att reservera 2000 timmar per år för olika aktiviteter med fokus på samhällsnytta kan våra medarbetare göra skillnad i sin lokala kontext.

Medarbetare

Hos Semcon står medarbetarna i centrum. Eftersom vi utvecklar produkter för alla människor, som används över hela världen förstår vi vikten av att vidga perspektiven för att omfatta och förstå alla typer av slutanvändare. Och då behövs en bred mix av erfarenheter och olika bakgrund bland medarbetarna. Det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för att vara en inspirerande arbetsplats där alla ska kunna göra ett riktigt bra jobb, må bra och utvecklas. Semcons utgångspunkt vid all rekrytering, kompetensutveckling, befordran eller annan samverkan är alla människors lika värde. Mer specifikt har vi antagit det kvantitativa målet att vid utgången av 2022 var ett jämställt företag (40/60 könsfördelning).

Vi är stolta över att våra medarbetare trivs med att arbeta på Semcon. Vi får höga betyg i vår årliga medarbetarundersökning när det gäller medarbetarengagemang och våra medarbetare känner sig välrespekterade av ledare och kollegor.

Dokument

Relaterat material

Get in touch with this guy