Hållbarhet
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
E-post

Mikael L. Pettersson
Acting Sales Director, Engineering Services
+46 73 684 00 95
E-post

En långsiktig satsning på många nivåer.

Hållbarhet kan tolkas på en mängd olika sätt och vi har valt att presentera från fem perspektiv som är relevanta för vår verksamhet. På Semcon bidrar vi bäst genom att skapa framtidens innovativa och tekniska lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Affärsmässighet

Affärsmannaskap är centralt för att skapa långsiktig lönsamhet och hållbara affärer över tid. Vår ambition att gå mot fler partnerskap. Som internationellt konsultföretag hanterar vi risk genom att verka på flera markander inom olika branscher och till olika kundsegment.

Kunder

Vi vill bygga långsiktiga kundrelationer. Vi sätter upp höga mål i vår kundnöjdhetsundersökning och överträffar dessa. Våra kunder ger oss höga betyg för hur vi förstår deras verksamhet, att vi erbjuder lösningar anpassade efter deras behov samt har hög kvalitet i vår leverans. För att ligga i framkant inom teknikutveckling investerar och deltar vi i forskningsprojekt. Vi medverkar idag i en rad forskningsprojekt där vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitutioner samt såväl befintliga som potentiella kunder. Vi har valt att fokusera vårt arbete inom fyra områden – Safe, Lean, Light och Smart.

Miljö

Semcons största bidrag till hållbar utveckling består av de tekniska lösningar vi skapar för våra kunder. När vi tittar på vår egen verksamhet är den viktigaste miljöaspekten hur vi reser. Därför strävar vi efter att minska onödiga resor och främjar miljövänliga bilar som företagsbilar.Koncernen innehar ett ISO 14001-certifikat.

Socialt

Som konsultföretag är det inte enbart vår förmåga att tillgodose våra kunders behov som är viktigt. Det är lika viktigt hur vi gör det. Vår uppförandekod (Code of Conduct) utgör grunden för hela vår verksamhet.

Vi har valt att involvera våra medarbetare i valet av vilka välgörenhetsorganisationer som vi samarbetar med. Detta för att säkerställa att vårt åtagande överensstämmer med våra medarbetares värderingar.

Medarbetare

Vi är stolta över att våra medarbetare trivs med att arbeta på Semcon. Vi får höga betyg i vår årliga medarbetarundersökning när det gäller medarbetarnöjdhet och vi överträffar benchmark. Våra medarbetare känner sig välrespekterade av ledare och kollegor. De uppskattar vårt arbetsklimat vilket kännetecknas av öppenhet, rättvisa och professionalism.

Vi är stolta över att våra ledare på Semcon föregår med gott exempel och har ett starkt engagemang. Som bevis på deras goda arbete fick våra ledare höga betyg i ledarskapsindex.