Hållbarhet
Dela denna sida på

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

llbarhet.

På Semcon hjälper vi våra kunder med nya perspektiv – att hitta tekniska lösningar som gör livet bättre för människan och stöttar omställningen till en hållbar planet. Förståelse för människors behov och beteenden samt för hur vi kan skapa en bättre och hållbar värld är nödvändigt för att lyckas. Och det är vår styrka på Semcon. En innovationskraft byggd på olika perspektiv.

Mer än 40 år av teknikutveckling

Sedan Semcon grundades 1980 har vi arbetat med att utveckla teknik som gör skillnad, för människor och för vår planet. Idag är hållbarhet inte längre valbart, det är en nödvändighet. För att ett företag ska fortsätta vara relevant måste man integrera hållbarhet i sin affärsstrategi. Genom våra erbjudanden, som sträcker sig över hela värdekedjan – och inkluderar strategisk affärsdesign, hållbar produkt- och tjänstdesign och -utveckling, produktionsoptimering samt icke-finansiell rapportering och kommunikation – har vi en unik möjlighet att stötta företag inom alla sektorer att hantera både risker och möjligheter.

Vi lever i en disruptive era. För att företag ska lyckas i den pågående klimatomställningen krävs transformativa lösningar och nya affärsmodeller. På Semcon kan vi stötta våra kunder till en holistisk approach och sätta en plan för framtiden.

Heidi Östlund, hållbarhetsansvarig på Semcon

Integrerat i affärsstrategin

På Semcon strävar vi kontinuerligt efter att integrera hållbarhet i vår affärsstrategi. Vårt största bidrag till ett hållbart samhälle skapar vi genom våra kunduppdrag, men vi arbetar också beslutsamt med hållbarhetsfrågor i vår egen verksamhet och värdekedja.

Vi arbetar med människan och planeten i fokus – i vår egen organisation och värdekedja, i våra kunduppdrag samt genom vår roll i samhället. I linje med vår kultur och värderingar ställer vi höga affärsetiska krav på oss själva och andra.

Vår hållbarhetsagenda är baserad på olika internationella ramverk, inklusive FN:s Agenda 2030, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt ramverket med fyra pelare i Exponential Roadmap Initiatives 1.5C Business Playbook.

Vi har utvärderat vilka av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål Semcon tydligast bidrar till, i vår egen verksamhet och värdekedja, i våra kundprojekt och genom vårt samhällsengagemang. Utöver det bidrar vi även regelbundet till flera av de andra målen i samband med olika kunduppdrag och pro bono-projekt.

Hållbarhetsrapport

Mer information om vår hållbarhetsagenda finns i Semcons års- och hållbarhetsredovisning. Semcons hållbarhetsredovisning för 2021 har upprättats i enlighet med Global Reporting Index (GRI) och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) standarder. Hållbarhetsredovisningen utgör också Semcons Communication on Progress (CoP) enligt UN Global Compacts rapporteringsprinciper. Läs mer här.

Kontakt

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Mer om hållbarhet

Get in touch with this guy