Hållbarhet
Dela denna sida på

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

llbarhet.

På Semcon hjälper vi våra kunder med nya perspektiv – att hitta tekniska lösningar som gör livet bättre för människan och stöttar omställningen till en hållbar planet. Förståelse för människors behov och beteenden samt för hur vi kan skapa en bättre och hållbar värld är nödvändigt för att lyckas. Och det är vår styrka på Semcon. En innovationskraft byggd på olika perspektiv.

Mer än 40 år av hållbar teknikutveckling

Sedan Semcon grundades 1980 har vi arbetat med att utveckla hållbar teknik. De senaste åren har kraven och möjligheterna kopplat till hållbarhet ökat snabbt och idag hjälper vi allt fler kunder med hållbara lösningar. Semcons erbjudande av tjänster inom innovativ produkt- och produktionsutveckling, digitalisering och hållbarhet gör att vi har en unik möjlighet att hjälpa företag inom en mängd branscher att framtidssäkra sina verksamheter. Löpande förbättringar räcker inte längre utan de flesta företag måste nu integrera hållbarhet i sin strategi och sina affärsmodeller.

För att företag ska lyckas i den pågående klimatomställningen så krävs disruptiva lösningar och affärsmodeller. Vi kan inte fortsätta som vi gjort, vi måste tänka helt nytt. På Semcon kan vi hjälpa våra kunder med ett helhetsperspektiv.

Heidi Östlund, hållbarhetsansvarig på Semcon

I april 2022 blev hållbarhetskonsulterna Goodpoint en del av Semcon. Tillsammans kan vi nu stötta våra kunder genom hela livscykeln för hållbar produkt- och produktionsutveckling. Goodpoint är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbarhet och har bred kompetens med 28 experter inom hela området, från social hållbarhet till klimat och miljö. Läs mer om Goodpoints tjänster.

Integrerat i affärsstrategin

Hållbarhet är en integrerad del av Semcons strategi och vi arbetar kontinuerligt för att maximera vår positiva påverkan och minimera den negativa. Vårt största bidrag till ett hållbart samhälle skapas genom våra kunduppdrag. Men vi arbetar också målmedvetet med hållbarhetsfrågor i vår egen verksamhet.

Vi har utvärderat vilka av FN:s 17 hållbarhetsmål som vi på Semcon tydligast bidrar till i vår egen organisation och värdekedja, våra kunduppdrag samt i samhället. Därutöver bidrar vi regelbundet till flera av de andra målen i samband med olika kunduppdrag och CSR-projekt.

Människan, planeten och principer

Vi arbetar med människan och planeten i fokus – i vår egen organisation och värdekedja, i våra kunduppdrag samt genom vår roll i samhället. I linje med vår kultur och värderingar ställer vi höga affärsetiska krav på oss själva och andra.

Under 2021 har vi på Semcon åtagit oss att sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål i linje med 1,5-gradersmålet i Paris-avtalet. Nu pågår ett arbete med vår handlingsplan samt slutgiltiga mål och till dess är vår minimiambition att halvera utsläppen i hela Semcons värdekedja till senast 2030 samt nå nettonollutsläpp senast 2045.

Hållbarhetsrapport

Semcons hållbarhetsrapport för 2021 är upprättad i enlighet med Global Reporting Index (GRI) och Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) standarder. Hållbarhetsrapporten utgör dessutom Semcons rapport om framsteg (COP) enligt UN Global Compacts rapporteringsprinciper. Läs mer här.

Kontakt

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Mer om hållbarhet

Get in touch with this guy