Hållbarhet
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Kvalitet & Hållbarhet.

En långsiktig satsning på många nivåer

Hållbarhet kan tolkas på en mängd olika sätt och vi har valt att utgå från fem perspektiv som är relevanta för vår verksamhet. Vi ser hållbarhetsarbetet som en integrerad del av hela vår verksamhet och vårt dagliga arbete. På Semcon bidrar vi bäst till ett hållbart samhälle genom att skapa framtidens innovativa och tekniska lösningar,. Vi verkar för långsiktighet när det gäller den teknik vi utvecklar, i relationen till våra kunder och ägare och den företagskultur våra anställda representerar.

Affärsmässighet

Affärsmannaskap är centralt för att skapa långsiktig lönsamhet och hållbara affärer över tid. Vår ambition är att gå mot fler partnerskap. Som internationellt konsultföretag hanterar vi risk genom att verka på flera marknader inom olika branscher och till differentierade kundsegment. Vi bygger långsiktiga affärsåtaganden med respekt och ansvar som grund för hur vi relaterar till kunder, affärspartners, underkonsulter och till vår omvärld.

Kunder

Semcon har en lång historia av att vara nära kundernas verksamhet och behov. Under våra snart 40 på marknaden har vi positionerat oss som en internationell koncern med nytänkande, bärkraftiga och gränsöverskridande samarbeten. Vi stöttar våra kunder i deras produktutvecklings- och produktinformationsprocesser för ett hållbart samhälle. Vi fokuserar på slutanvändaren eftersom vi vet att nöjda användare är en viktig nyckel till våra kunders framgång. Vi vill bygga långsiktiga kundrelationer. Vi sätter upp höga mål i vår kundnöjdhetsundersökning och överträffar dessa. Våra kunder ger oss höga betyg för hur vi förstår deras verksamhet, att vi erbjuder lösningar anpassade efter deras behov samt har hög kvalitet i vår leverans. För att ligga i framkant inom teknikutveckling investerar och deltar vi i en rad olika forskningsprojekt.

Miljö

Semcons största bidrag till hållbar utveckling består av de tekniska lösningar vi skapar för våra kunder. När vi tittar på vår egen verksamhet är den viktigaste miljöaspekten hur vi reser. Därför strävar vi efter att minska onödiga resor och främjar miljövänliga bilar som företagsbilar. Koncernen innehar ett ISO 14001-certifikat.

Socialt

Som konsultföretag är det inte enbart vår förmåga att tillgodose våra kunders behov som är viktigt. Det är lika viktigt hur vi gör det. Vår uppförandekod (Code of Conduct) utgör grunden för hela vår verksamhet.

Vi har valt att involvera våra medarbetare i valet av vilka välgörenhetsorganisationer som vi samarbetar med. Detta för att säkerställa att vårt åtagande överensstämmer med våra medarbetares värderingar. Sedan 2014 är Semcon en stolt partner till SOS Barnbyar. Vi stöttar såväl finansiellt som genom direkt engagemang i form av volontärarbete av våra anställda.

Medarbetare

Hos Semcon står medarbetarna i centrum. Eftersom vi utvecklar produkter för alla människor, som används över hela världen förstår vi vikten av att vidga perspektiven för att omfatta och förstå alla typer av slutanvändare. För detta behövs en bred mix av erfarenheter och olika bakgrund bland medarbetarna. Det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för att vara en inspirerande arbetsplats där alla skall kunna göra ett riktigt bra jobb, må bra och utvecklas. Semcons utgångspunkt vid all rekrytering, kompetensutveckling, befordran eller annan samverkan är alla människors lika värde. Mer specifikt har vi antagit det kvantitativa målet att vid utgången av 2022 var ett jämställt företag (40/60 könsfördelning).

Vi är stolta över att våra medarbetare trivs med att arbeta på Semcon. Vi får höga betyg i vår årliga medarbetarundersökning när det gäller medarbetarengagemang och våra medarbetare känner sig välrespekterade av ledare och kollegor.

Dokument

Relaterat material

Get in touch with this guy