Forskning och innovation
Dela denna sida på

Anders Sundin
Business Manager Innovation Lab
+46 (0)733 98 96 35
E-post

I synk med den senaste forskningen.

Semcon har sedan många tillbaka involverat sig i forskningsvärlden och löpande delaktiga i olika spännade projekt. Fokus ligger på fyra tvärfunktionella områden – Safe, Green, Light och Smart. Forskningen kan handla om till exempel lättvikt, user experience eller framtida elsystem.

Syftet är att öka företagets specialistkompetens, delta i den senaste teknikutvecklingen, att genom kontakterna med fakulteter och högskola öka möjligheterna för rekrytering och att göra bolaget till en mer intressant arbetsplats. Förhoppningen är också att deltagandet ska leda till fler patent och innovationer för Semcon.

Merparten av forskningsprojekten har i dagsläget fordonsindustrin som utgångspunkt, men resultaten kan tillämpas inom många andra branscher. Lättviktslösningar kan till exempel sänka vikten på vindkraftverkens maskinhus och blad, och kompositmaterial är högintressanta för tågindustrin. Vad gäller smarta fordon så är teknologin även intressant för till exempel smarta hus och distansövervakning av vindkraftverk.

Pågående forskningsprojekt

 

Safe

 • FUSE – FUnctional Safety and Evolvable architectures for autonomy
 • Synligare – Requirements engineering of complex safety critical vehicle systems
 • PAW – Pilot for novel software based service in the vehicle industry, business development and cooperation

 

Light

 • DSMO – Materials and Structure Optimizatio.
 • Modelling of crash behaviour in future vehicles.
 • RASK – Rationell Analys av Skruvförband Kompositer.

 

Smart

 • MERCOMediated Effective Remote Collaboration. Communication tools and HMI for design, industry, medical
 • AIMMIT – Multi-modal HMI + Autonomous Driving HMI
 • Second Road II – Optimized desktop and real-time simulator for electronics and infotainment

 

Green

 • Eldrivet – Thermal management and electric cooling of electric cars
 • Closing the  LoopFrom industrial waste to product design

 

Tidigare projekt

 

 • Plinta – Researching how Smartphone-like applications can be linked to vehicles’ electrical architecture safely
 • Sånätt – lightweight concepts for future vehicles with the aim of reducing weight by 40 per cent
 • Ufoh – method development for fixing various lightweight materials to one another
 • Efesos – framtida HMI i fordon
 • Sigyn2 – Datasäkerhet och systemsäkerhet för den uppkopplade bilen.
 • DFEA2020 – Utforska koncept för en pålitlig och flexibel elarkitektur i bilen
 • BIFI2 – metod för övervakning av vägars bärighet
 • Mobiroma – europeiskt forskningsprojekt för övervakning av vägsystem avseende halka, tjällossning och asfaltkvalitet
 • Second Road – en gemensam simulatormiljö för aktiv säkerhet och HMI
 • Wind turbine aerodynamic analysis
 • Electrically powered – cooling methods and new test methods for electric motors and power electronics
 • Balance of Active and Passive Safety – simulation and method development of future crash-safety requirements

 

Nätverk

 

 • SAFER – svenskt centrum för fordonssäkerhet
 • Telematics Valley – svensk-europeiskt nätverk inom telematik
 • LIGHTer – svenskt tvärindustriellt nätverk inom lättviktskonstruktioner