Ny elmotor på mjölkbilar minskar utsläpp
Dela denna sida på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakta mig

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Ny elmotor på mjölkbilar minskar utsläpp.

Varje gång en tankbil kommer till bondgården för att fyllas med mjölk släpps mängder med koldioxid ut i onödan. Anledningen är att lastbilen använder sin överdimensionerade dieselmotor för att driva pumpen som fyller tanken. Nu har teknikbolaget Semcon utvecklat ett elektriskt system för mjölkpumpen som minskar varje lastbils förbrukning med upp till 5000 liter diesel per år. Dessutom minskas både buller och utsläpp på gårdarna.

Varje tankbil pumpar mjölk cirka 1000 timmar per år vilket leder till stora kostnader för mejeriet. Genom att installera en batteridriven elmotor minskar både dieselmängden och slitaget på dieselmotorn.

En av styrkorna med Semcons lösning är att mejeriet inte behöver köpa nya lastbilar utan den nya tekniken går att implementera i de fordon som finns idag.

Hans Peter Havdal, divisionschef på Semcon

Norska Tine, som står för majoriteten av all mjölktransport i Norge, planerar att installera de nya pumparna i alla sina 250 lastbilar.

När alla mjölkpumpar i Norge drivs med el kommer vi minska dieselförbrukningen med 1,25 miljoner liter per år. Det betyder at CO2-utsläppen reduceras med 3200 ton om året. Den här klimatinvesteringen blir också ekonomisk. Våra kostnader kommer minska med flera miljoner kronor.

Frode Eggan på norska mejeriet Tine

Skulle alla mejerier i EU använda sig av den här lösningen skulle man kunna spara över 120 miljoner liter diesel årligen. Tekniken kan dessutom överföras till fler områden.

Här har vi fokuserat på mjölk, men tänker man på allt som pumpas in i tankbilar, vätskor som öl, spannmål eller pellets. Då pratar vi om otroliga mängder diesel som kan sparas.

Hans Peter Havdal, divisionschef på Semcon

Projektet är ett samarbete mellan Semcon, Tine och Enova.

Så fungerar elmotorn
Elmotorns batteri laddas under körning som ett vanligt bilbatteri. Batterierna ger tillräckligt med energi för avfrostare, arbetsljus, vindrutetorkare m.m. som bevarar säkerheten och komforten för föraren. Elektrisk pumpning låter nästan ingenting, vilket betyder att störande buller på gården kan minskas betydligt under hämtningen av mjölk.

Vi har mjölkbilar här på gården varannan dag. En lösning som minskar både buller och utsläpp skulle betyda mycket för arbetsmiljön, men också att det bidrar till en miljövänligare produkt totalt sett.

Ove Nättorp, mjölkbonde

Mer på detta temat

Get in touch with this guy