Vår kultur på Semcon
Dela denna sida på

Linda Holm
HR Sweden
+46 (0)730 68 13 66
Kontakta mig

Christian Grönwall
HR Manager, Product Information
+46 (0)736 827 764
Kontakta mig

Vår kultur på Semcon.

Måttet på teknikens betydelse är det värde den tillför för dem som använder den. För oss på Semcon är den viktigaste faktorn alltid våra slutanvändare, de som faktiskt använder tekniken. Vi sätter alltid människorna först, sedan tekniken. Men hur märks den inställningen i vår företagskultur?

Vår kultur är det som gör oss unika, och dessutom det som gör oss framgångsrika. För att en stark, välkomnande och inkluderande företagskultur utgör grunden för inspirerade och engagerade anställda som hela tiden söker ny kunskap.

Hur man sätter människan främst

Hur är då företagskulturen på Semcon? Ta en titt på vår film för att få en inblick.

Inspirerade medarbetare = framgång

Inspirationen står i centrum för allt vi gör. För vi vet att medarbetare som är inspirerade är effektivare och trivs bättre med sitt jobb. Vi tycker det är viktigt att du känner att du kan vara dig själv på jobbet – att andra lyssnar på dig när du säger vad du tycker och tänker. Vi välkomnar mångfald, eftersom vi vet att vi måste förstå alla slags människor om vi ska utveckla produkter för alla slags slutanvändare. Vi börjar alltid med oss själva och sätter alltid människan främst.

Läs mer om våra sex värderingsprinciper och vår affärsfilosofi.

Semcon Stories

Hur är det då att arbeta på Semcon? Våra medarbetare berättar om spännande aspekter av sina jobb i vår artikelserie, som vi har kallat Semcon Stories.

Relaterat material

Get in touch with this guy