Produktion av grön vätgas
Dela denna sida på

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Johanna Stenfeldt, Manager Mechanical Design, Product Design Engineering

Johanna Stenfeldt
Division Manager Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Produktion av grön vätgas.

Tillsammans med norska Hystar utvecklar Semcon ny teknik för vätgasproduktion. Projektet ska öka mängden vätgas som kan produceras genom elektrolys med över 150 % – utan att använda mer energi än vad dagens process gör.

Traditionella produktionsprocesser, där vätgas framställs av naturgas, släpper ut stora mängder CO2. Ett mer miljövänligt alternativ är att använda vatten i elektrolysen, där elektricitet används för att dela upp vattenmolekyler till väte och syre. När el från förnybara källor används för denna process klassas resultatet som grön vätgas.

Det är här Hystar kommer in i bilden tillsammans med Semcons experter.

Elektrolystekniken vi utvecklar tillsammans kommer göra det möjligt för Hystar att producera mycket energieffektiva elektrolysörer, med potential att minska kapitalkostnaden för elektrolys med upp till 60 %. Det här är något som världen verkligen behöver.

Tommy Ekman, tekniskt ansvarig och projektledare på Semcon

En viktig komponent i EU:s klimatmål

Den nyligen publicerade EU-strategin för vätgas identifierar förnybar, grön vätgas som avgörande för att nå Den europeiska gröna given – en av EU-kommissionens sex prioriteringar för åren 2019-2024.

Grön vätgas är en viktig nyckel i energiomställningen och gör det möjligt att fullt ut nyttja förnybara energikällor för att minska användningen av fossila bränslen i olika sektorer.

Tommy Ekman, tekniskt ansvarig och projektledare på Semcon

Målsättningen med projektet är att utveckla en ny generation elektrolysörer som innehåller nya designkoncept, allt för att kunna skala produktionen efter behov. Detta har resulterat i att projektet bedrivs som ett forsknings- och utvecklingsprojekt där utmaningarna hanteras på ett tvärvetenskapligt sätt med analyser, experiment och input från olika experter.

Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Semcon. De har specialist-kompetens inom många områden som kompletterar det vi har internt och de kan bidra med precis rätt person när behovet uppstår

Magnus Thomassen, CPO och grundare av Hystar

Målet är att Hystars produkter snart ska kunna användas inom många olika industrier samt för bränsle i alla former av transporter.

– Det är fantastiskt kul att leda ett så viktigt projekt tillsammans med så många duktiga människor. För oss är det mycket givande att få tillämpa så mycket av vår spetskompetens i något som kan göra stor skillnad i världen. Tillsammans med Hystar löser vi komplexa problem, lär oss av varandra och rör oss närmre målet, säger Tommy Ekman.

Ett team med expertkompetens

Semcon har tillsatt ett tvärfunktionellt team i Semcon Studio på göteborgskontoret. Teamet samlar expertis och erfarenhet inom bränslecellsteknik avseende mekanik och geometri, FEM (Finite Element Method) och CFD (Computational fluid dynamics). Projektet är ett partnerskap som kommer att löpa under 1,5-2 års tid i tät dialog med Hystar och forskningsinstitutet Sintef i Norge.

Utöver coreteamet på Semcon i Göteborg får Hystar tillgång till Semcons ytterligare spetskompetens när behov uppstår.

Det är en del av vår filosofi, som går ut på att istället för att hyra ut en resurs, erbjuda kunden maximalt värde. Det gör vi genom att tillsätta ett team som arbetar tillsammans med kunden för att säkerställa just den funkt-ion som kunden efterfrågar.

Johanna Stenfeldt, Division Manager Göteborg Engineering & Digital Services

Semcons storlek och teknikerfarenhet från alla branscher innebär att det finns mycket kunskap inhouse, till-gänglig när den behövs.

Den här expertisen bidrar Semcon med:

  • FEM-simulering i FEM med höga tryck och många olika olinjära material
  • CFD-simulering för såväl tryck, hastighet och strömningssimulering (ANSYS)
  • Komplexa modeller i CAD med struktur för snabba uppdateringar för nya releaser (CATIA)
  • Design for Automation
  • Mekanisk stack-konstruktion
  • Elektrisk stack-konstruktion

Kontakt

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Johanna Stenfeldt
Division Manager Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Mer material kring vätgas

Get in touch with this guy