Diagnostiska metoder och felsökning
Dela denna sida på

Jonas Nilsson
Affärsutvecklingsansvarig Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakta mig

Diagnostiska metoder och felsökning.

När produkternas elektriska innehåll och komplexitet ökar blir det samtidigt större efterfrågan på hur man löser elektriska fel. Följaktligen är behovet av att tillhandahålla servicetekniker rätt diagnosverktyg och information avgörande. Detta är våra kärnkompetenser! Inom området erbjuder vi expertis inom dessa tre huvudområden:

  • Diagnostiska strategier och krav. Vi utvecklar strategier och krav på hur man implementerar och använder diagnostik inom produkterna, vilket ger rätt förutsättningar för effektiv service och eftermarknadslösningar.
  • Guidad felsökning. Våra kunder söker kontinuerligt lösningar som minskar reparationskostnaderna och stöder deras servicetekniker att hitta fel på ett effektivt sätt. Baserat på symptom eller felkoder utvecklar vi guidade felsökningsprocedurer. Dessa procedurer guidar servicetekniker genom tydliga steg för steg-instruktioner för att hitta rätt åtgärd för att identifiera elektriska fel. Vi gör detta genom att antingen använda kundens författarsystem eller vårt eget CMS-system, Kentucky.
  • Servicescheman är en förenklad teknisk ritning av en produkts eller utrustnings elektriska system baserat på funktion – allt samlat på en sida! Detta ger servicetekniker möjlighet att snabbt lokalisera och lösa felen. Vi lägger också till funktioner i serviceschemat, till exempel interaktiv mus över länkningsmöjligheter och färgade ledningar.

Kontakta oss

Jonas Nilsson
Affärsutvecklingsansvarig Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy