Kravhantering
Välj marknad
Dela denna sida på

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Kravhantering.

Effektiv kravhantering är en nyckel till lyckade kundleveranser, utvecklingsprojekt och förvaltning. Lär dig att organisera kravhanteringen i ditt projekt eller din organisation. Skaffa dig insikt i hur förväntningar från kunder, förvaltare och andra projektintressenter kan formuleras i konkreta kravspecifikationer som är entydiga och relevanta.

Under denna utbildning lär du dig ett strukturerat arbetssätt som underlättar kommunikation och informationshantering både inom bolaget och med externa intressenter.

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha god förståelse för syftet med kravhantering och dess användningsområden
  • ha baskunskap i kravhantering och hur man skriver användbara kravspecifikationer för ökad måluppfyllnad
  • ha genomfört praktiska övningar i hur man bryter ner krav och hur man skriver bra kravspecifikationer

 

Kursbeskrivning

En vanlig anledning till att projekt inte levererar i tid, enligt budget eller till rätt kvalitet är bristande kravhantering. Det finns mycket att tjäna på att inför ett projekt analysera hur beställarens kravspecifikation ser ut och från början ge rätt förutsättningar till projektet. Hur ska kraven hanteras under projektet och hur ser sedan förvaltningen ut? Ska kraven leva med produkten/anläggningen under hela livscykeln, även efter projektets slut?

De flesta standarder och därmed utbildningar inom kravhantering (Requirement Management) är idag framtagna för utveckling av system och mjukvara. I den här kursen tar vi ett större grepp och börjar med att titta på kravhantering på företagsnivå. Därefter fördjupar vi oss inom kravhantering vid förändring eller utveckling av såväl tjänster, produkter och processer som kompletta anläggningar.

Moment

  • Syfte och fördelar med att arbeta strukturerat med kravhantering
  • Olika typer av krav och deras tillhörighet
  • Relation till konfigurations- och ändringshantering
  • Standarder, arbetsmetoder och processer
  • Att bryta ner och formulera tydliga krav
  • Kravspecifikation och uppföljning
  • Krav under produktens hela livscykel

 

Målgrupp

Produktägare, projektportföljägare, projektledare, lead engineers, designers, produktchefer, valideringsingenjörer, chefer eller personer som vill utveckla sin kompetens kring krav & uppföljning

Förkunskapskrav

Inga

Språk

ENG/SWE

Längd

1 dag (8 hours). Kombineras med fördel med workshops.

PDU

8 PDU

Vad tycker andra?

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy