Effektiva team med hjälp av feedback
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Effektiva team med hjälp av feedback.

Lär dig hur du kan använda feedback som verktyg för att utveckla människor genom att använda ett positivt och aktivt sätt att kommunicera som får dem att växa och känna sig uppskattade.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå och bättre kunna använda feedback som ett kraftfullt verktyg för att skapa effektivare team.

Kursbeskrivning

Under utbildningen kommer du att få verktyg för hur du använder feedback för att utveckla ett klimat där människor utvecklas, har förtroende för varandra och är öppna när de ger och tar emot feedback. Ett positivt arbetsklimat inspirerar och stöttar i skapandet av goda relationer vilket möjliggör bättre samarbete och personlig utveckling. På utbildningen kommer du att få en introduktion i hur du ger och tar emot feedback samt hur feedback kan vara ett effektivt verktyg för kommunikation.

Moment

  • Johari fönster
  • Feedbacktrappa
  • Jag-budskap
  • Ge och ta emot feedback
  • D.A.B.A. strukturerad dialog

 

Målgrupp

Alla som är intresserade av att använda feedback som ett effektivt kommunikationsverktyg

Förkunskapskrav

Inga

Språk

SE/EN

Längd

2 timmar

Kontakt

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy