Bli framgångsrik som projektägare/sponsor
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Bli framgångsrik som projektägare/sponsor.

Hur aktiv är du i din styrande roll? Agerar du som sponsor på det sätt som förväntas av dig? Sitter du i en styrgrupp eller arbetar du i den? Lär dig vad som förväntas av dig i dina olika roller för att leda ditt projekt mot framgång!

Efter utbildningen kommer du att:

 • Förstå hur du bäst styr och stödjer projektet
 • Förstå vikten av att identifiera och följa upp nyttan för projektet
 • Kunna använda en projektmetodik för att uppnå verksamhetens mål
 • Kunna tillämpa en tydlig process för att bedöma och fatta styrande beslut i projekt

 

Kursbeskrivning

Att ha en styrande roll i ett projekt innebär att aktivt delta i arbetet med att realisera ledningens strategiska mål. Projektsponsorns förmåga att identifiera nyttor, fatta styrande beslut och följa upp effekter avgör värdet på projektets genomförande och slutresultat. I den här kursen omsätts denna teori i praktik med hjälp av diskussioner.

Moment

 • Identifiera det arbete som behövs för att ta sig från behov till resultat, övergripande omvärldsanalys – nyttor – effektmål
 • Att välja lämpligt sätt att leda temporärt arbete
 • Initiera projekt, skriva en projektbeställning, omfattning och avgränsning
 • Tillämpa beslutsmodellen i det dagliga arbetet – styra mot nyttan, bedömning av risker och osäkerheter, resurssituation
 • Leda och styra en styrgrupp
 • Statusrapportering, hantera oförutsedda förändringar i projektets omfattning
 • Övervaka projektet och stödja projektledaren
 • Slutrapport, utvärdera utfört arbete

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till projektägare, sponsorer, beställare, styrgruppsmedlemmar, övriga chefsroller och verksamhetsledare i organisationen som driver projekt. Kursen passar utmärkt att genomföras internt för beställare och styrgrupper i projekt och kan anpassas i tid och upplägg.

Förkunskapskrav

Erfarenhet som projektsponsor eller styrgruppsmedlem.

Språk

SE/EN

Längd

1 dag

PDU

8 PDU

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy