Produktionsutveckling
Dela denna sida på

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Markus Holmberg
Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 667 590
Kontakta mig

Avancerad produktions-utveckling

Många företag står idag inför betydande förändringar i sina produktionsmiljöer. För att rusta sig för framtiden gäller det att dra nytta av de möjligheter som exempelvis digitalisering och automation kan ge. Vare sig det gäller en mer hållbar produktion, effektivisering, säkrare arbetsmiljö eller nya affärsmodeller.

SÅ VÄLJER DU RÄTT ROBOT

Med en unik mix av digital spetskompetens och 40 års erfarenhet av produktionsutveckling har vi på Semcon förståelse för hela produktionsprocessen och hur den kan optimeras. Inom det området kan vi bland annat leverera både nyckelfärdiga lösningar och tjänster, kopplat till utmaningar som:

  • Vilka möjligheter finns det inom att effektivisera min produktion?
  • Hur kan arbetsmiljön eller säkerheten förbättras för operatörerna i fabriken?
  • Vilka förbättringar kan vi göra gällande underhåll?
  • Hur kan jag skapa en mer flexibel produktion?
  • Var hittar vi tiden och kompetensen att genomföra förändringsprojekt?
  • Hur ska jag hantera och anpassa mig efter nya regulatoriska krav?

MÖJLIGHETER MED ROBOTAUTOMATION

Vi utgår alltid från slutanvändaren när vi utvecklar produkter och tjänster. Teknik har inget egenvärde i sig, det är värdet den skapar som är viktigt. Samma sak gäller för utveckling av produktionslösningar – ny teknik ska lösa våra kunders problem, inte bara implementeras för att det råkar vara den senaste i raden av trender.

Med en djup förståelse för användarvänliga produkter har vi även kunskapen om hur produktionen kan optimeras. Vår erfarenhet av innovativa processer, vår roll som rådgivare och vårt holistiska perspektiv tar våra kunder framåt.

Emma Jönsson, Area Manager inom produktionsutveckling på Semcon

Expertis inom produktionsutveckling

Produktionsutrustning & automatisering
Hitta vägen till en mer effektiv, flexibel och säker produktion, med hjälp av bland annat nyckelfärdiga leveranser inom specialmaskiner, robotceller, produktionsverktyg och mycket mer.

Digitala tjänster
Utifrån varje företags unika utmaningar hittar vi tillsammans riktningen för digitaliseringen av produktionsprocesser. Med hjälp av exempelvis AI-lösningar, prediktiv analys, simulering, 3D-skanning, virtuella fabriker, VR- och AR-lösningar hjälper vi till att rusta industrin i det pågående skiftet till smarta fabriker.

Produktionsanalys och effektivisering
Med en tydlig och beprövad process kan vi utvärdera ert nuläge – för att ge er svaren och förutsättningarna ni behöver för att effektivisera och förädla era flöden och processer.

Maskinsäkerhet
Genom att inte bara se maskinsäkerhet som en bisak vid utveckling och användning av maskiner och produktionsutrustning, utan istället tidigt låta det vara den ledande processen kan allvarliga komplikationer undvikas innan det är för sent.

Produktinformation
Digitalisering och Industri 4.0 medför enastående tillfällen att utforska och utveckla nya affärsmodeller, samt ger nya möjligheter att skapa värden och utmärka sig i konkurrensen, t.ex. genom produktinformation.

40 års erfarenhet av produktionsutveckling

Semcon är en oberoende integratör med lång erfarenhet av att jobba med produktionsutveckling inom flera branscher, såsom life science och tillverkningsindustrin. Vi är en helhetsleverantör som även kan fokusera på delar av produktionskedjan samt leverera nyckelfärdiga projekt. Med hundratals kompetenser tillgängliga inom Semcon är vi vana vid att optimera produkter: för produktionen, eftermarknaden och framförallt för användaren.

Vi kan hjälpa till med alltifrån att minska underhållskostnader, skapa snabbare produktionsflöden, effektivare lokalplanering, digitalisera hela eller av produktionen.

Med våra 20 kontor i Sverige har vi god närvaro runtom i landet och lokal kännedom. Här hittar du din lokala kontaktperson.

Kontakta oss

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Markus Holmberg
Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 667 590
Kontakta mig

Emma Jönsson
Manager PM & QM, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 160 39 22
Kontakta mig

Mer om produktionsutveckling

Get in touch with this guy