Produktinformation
Dela denna sida på

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Förbättra upplevelsen av komplex teknik med produktinformation.

Genom att digitalisera produktinformation förbättrar vi användarupplevelsen och möjligheten för underhåll för komplexa produkter och system, vilket stärker våra kunders konkurrenskraft. För oss har tekniken inget egenvärde. Det är nyttan den gör för människor som spelar roll.

Erbjudanden Branscher Varför Semcon Vad vi levererar
Semcon är en helhetsleverantör av tjänster inom produktinformation, som skapar mervärde för användare och stärker våra kunders konkurrenskraft eftersom de kan fokusera på sin kärnverksamhet

Johan Ekener, President of Business Area Product Information.

Produktinformation gör teknik enklare att förstå.

New call-to-action

Så optimerar vi produktupplevelsen

Rätt information vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för att en användare ska förstå hur en produkt eller ett system fungerar, eller hur det kan underhållas och repareras effektivt för att uppnå maximal  drifttid. Olika användargrupper har olika behov i olika situationer. Semcon täcker detta genom att erbjuda ett spektrum av tjänster och lösningar – från säljsupport till installation, service, diagnostik, reparation, reservdelar och information för slutanvändare. Vi erbjuder även utbildningslösningar och webbutbildningar för att tillgodose alla användares behov.

Skräddarsytt för varje användargrupp

Våra lösningar för produktinformation förbättrar olika användargruppers upplevelse av komplex och avancerad teknik. Oavsett om det handlar om en servicetekniker, en bilägare eller en administratör av viss programvara, så kan vi tillhandahålla produktinformation som passar alla slags användargrupper.

Tjänster för varje steg på vägen

Produktinformation handlar inte bara om att ta fram innehåll i form av texter eller illustrationer – eller animeringar för den delen. Det handlar även om att ha en tydlig strategi för hur produktinformation bäst bidrar till användar- och affärsvärdet, såväl som att ha en informationsarkitektur som möjliggör återanvändning samt digital distribution och konsumtion. Vi på Semcon tillhandahåller tjänster genom hela utvecklingscykeln för produktinformation.

Digitaliserad produktinformation

Med modern informationsteknik kan människor konsumera information på valfri enhet, var de än är och när de än behöver den. Det har inte bara förändrat människors beteenden när det gäller att konsumera information, utan ger även företag möjligheter att förhöja användarupplevelsen och tillföra värde till sina produkter och system genom att tillhandahålla rätt typ av produktinformation genom flera kanaler.

Digital distribution och flexibel konsumtion

Den bästa upplevelsen av effektiv produktinformation är när användaren får den i exakt det ögonblick, eller rentav innan, ett problem uppstår eller när de behöver den. Hemligheten som möjliggör detta för våra kunder ligger i Semcons digitala distributionstjänst, inklusive ett flertal användargränssnitt.

Varför välja Semcon?

Vår internationella närvaro gör oss till den perfekta partnern för kunder världen över, och innebär även att vi har ett nätverk med specialister och resurser från olika delar av världen.

  • Vi förbättrar upplevelsen av teknik genom att göra komplexa produkter och system lätta att använda och underhålla, för bästa möjliga användning och drifttid.
  • Vi är en helhetsleverantör av produktinformation, så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet – vilket sänker kostnader och ökar effektiviteten och användarnöjdheten.
  • Utifrån vår djupgående förståelse av kundernas behov och beteenden tar vi fram effektiva utbildningslösningar för säker och effektiv användning av komplexa produkter och system.
  • Vi hjälper våra kunder att optimera sin eftermarknad

Mer på detta temat

Get in touch with this guy