Elsäkerhet för trygg elektrifiering
Dela denna sida på

Magnus Svensson
E-mobility specialist, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 384 66 91
Kontakta mig

Elsäkerhet för trygg elektrifiering.

Med en ökande efterfrågan på elektrifierade produkter och elektriska fordon och maskiner blir behovet av strategier för elsäkerhet allt viktigare. Att fokusera på elsäkerhet tidigt i produktutvecklingen förhindrar risker och olyckor.

Semcon erbjuder strategier och konceptdesign för att minska riskerna med elektrifierade produkter. Elektricitet innebär alltid en risk och därför är det viktigt att tänka på elsäkerheten när det gäller följande:

 • Elektriskt skydd (efter en olycka, vid underhåll o.s.v.)
 • Utformning, konstruktion och kontroll av elmotorns växellåda
 • Säkert beteende vid höga temperaturer och överhettning
 • Skydd för anställda mot elektriska och kemiska risker i laboratoriet
 • Styrning av kylning och kylsystem
 • Kablar och kontakter
 • Korrekt jordning
 • Sensorernas kvalitet
 • Batterihantering
 • Korrekt elsäkerhetsmärkning
Att utveckla elektriska produkter baserat på mänskligt beteende är att utveckla säkra produkter. En osäker produkt är inte baserad på mänskliga behov och mänskligt beteende.

Viacheslav Izosimov, Functional Safety Manager, Semcon

Hur kan jag följa regler och standarder och minimera riskerna i komplexa projekt?

Definiera elsäkerhetsaspekter tidigt i den inledande utformningsfasen vid produktutvecklingen, eftersom ett antal standarder kräver en analys av elsäkerheten.

 1. Förebygg allvarliga och omfattande personskador.
 2. De flesta riskutsatta personer måste kunna undvika olyckor.
 3. Minska utsattheten för olyckor till en nivå som klassificeras som osannolik.

 

En kombination av dessa tre faktorer bör ge en ”tillräckligt låg” nivå av kvarvarande risk.

Semcons erbjudande

Vi erbjuder lösningar för att minska riskerna för fel till en acceptabel nivå, åtgärder för att förebygga elektriskt osäkra situationer samt reducering av sannolikheten för risker i olika situationer. Tekniska och andra åtgärder (process, organisation) utvärderas.

Erbjudandet är indelat i tre steg:

 1. Strategi för elektrifiering: förstudie
 2. Konceptutformning: analys av elsäkerhet
 3. Konceptutformning: fastställande av krav för elsäkerhet

 

En serie metoder för analys av elsäkerhet ligger till grund för de lösningar som föreslås:

 • e-HARA (Electrical Hazard Analysis and Risk Assessment)
 • e-FTA (Electrical Fault Tree Analysis)
 • Konvertering av nivåer för elsäkerhet
 • Fastställande av krav för elsäkerhet

 

Resultatet är en tillförlitligt och elsäkert utformad produkt eller tjänst.

Kontakt

Magnus Svensson
E-mobility specialist, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 384 66 91
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy