Learning Management System (LMS)
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Learning Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Lärplattformar – Learning Management Systems (LMS).

För att utbildningar och kurser ska få fäste i din organisation behövs en lärplattform. Den gör lärandet lättnavigerat och möjligt att följa upp – och väcker lusten att lära sig mer.

På Semcon kan vi hjälpa dig hela vägen. Det kan handla om ett komplett ekosystem för lärande eller fristående lärplattformar såsom:

  • LMS (Learning Management System) som skapar överblick och gör det lätt att hantera och följa upp lärande.
  • LXP (Learning Experience Platform) som fokuserar på själva lärupplevelsen och främjar en lärande kultur.

THRIVE Learning & Skills Platform

THRIVE är en hybrid av LMS och LXP som känns självklar på många sätt – här krävs ingen uppstartssträcka utan du och kollegorna kommer igång med lärandet direkt. Användargränssnittet känns bekant från start då det påminner om de största sociala medieplattformarna.

THRIVE skapar grogrunden för en lärande kultur:  Kursutbudet skräddarsys till varje användare med hjälp av AI. Samtidigt kan du hämta inspiration från kollegorna och välja att genomföra samma kurser som dem. Och du kan alltid dela med dig av eget material och länkar som fler kan ha glädje och nytta av.

Vi är först med att kunna erbjuda THRIVE på den nordiska marknaden.

Lär dig mer om THRIVE och se kundcase.

What is THRIVE

Boka en demo av THRIVE

Totara Talent Experience Platform (TXP)

Totaras Talent Experience Platform består av tre produkter, där var och en kan användas fristående, eller (med fördel) användas som en färdig svit för kompetens och lärande.

Hela Totaras svit präglas av flexibilitet och anpassningsbarhet, vilket gör att vi på Semcon kan hjälpa dig få ett plattformsstöd som är utformat för din organisations behov, både idag och framöver.

Totara Learn (LMS)

Totara Learn är ett funktionsrikt, flexibelt och väletablerat LMS (Learning Management System), såväl i Norden som globalt. Runt om i världen används det av mer än 16 miljoner användare hos 1800 organisationer inom en mängd olika branscher.

Totara Learn stödjer att din organisation effektivt kan skapa, distribuera, hantera och följa upp en mängd olika former av lärande. Det kan exempelvis handla om onboarding, regelefterlevnad (compliance), lärarledda (virtuella eller fysiska) kurser eller olika former av varierat lärande (blended learning). En alltmer frekvent tillämpning av Totara är att det inte längre bara används inom organisationen, utan att man även vill tillgängliggöra vissa delar för externa målgrupper, i form av till exempel kunder eller partners.

I Semcons leverans av Totara Learn finns det ett utökat stöd för ett stort antal olika digitala läraktiviteter, detta tack vare en färdig integration mot innehållsverktyget ”H5P”. H5P lämpar sig ofta extra bra för mikrolärande, och för att tillgängliggöra innehålls- och utbildningsskapande till en större skara, inte minst i form av interaktiv video och interaktiva presentationer.

Totara Engage (LXP)

Medan Learning Management Systems (LMS) är ett sedan länge väletablerat begrepp, är Learning Experience Platforms (LXP) en avsevärt nyare term. Det är också en term som kan betyda olika saker hos olika leverantörer. Men, oftast avser LXP en lärplattform som är mer fokuserad på deltagarens lärupplevelse (och mindre på administrationen av lärandet).

Totara Engage är ett LXP som just har ett renodlat fokus på lärupplevelsen – och där det informella och sociala lärandet har en nyckelroll. Som användare i Totara Engage kan du enkelt ta del av olika lärresurser, spellistor och samarbetsytor. Lika enkelt kan du själv skapa en lärresurs och dela den med övriga medarbetare i din organisation. En intelligent rekommendationsmotor stödjer att deltagarna får tips om relevant lärande, utifrån sitt och andra användars beteende.

Använder din organisation Microsoft Teams? Med Totara Engage följer en färdig integration, där alla former av lärande (både från Engage och Learn) kan nås direkt från Teams. På detta sätt möjliggörs ett sömlöst lärande i den miljö dina medarbetare befinner sig i,”learning in the flow of work” helt enkelt.

Totara Perform

Lärande och kompetenshantering (eller performance management) har förstås många överlappningar. Med Totara Perform kan din organisation stödja allt från mer traditionell (men digital) kompetenshantering, kring mål, kompetenser och medarbetarsamtal. Likaväl stöds mer agil och kontinuerlig kompetenshantering (continuous performance management), med mer regelbundna och kortare avstämnningar i form av digitala incheckningar.

Självklart kopplas lärandet och kompetenshanteringen ihop (alla Totara-produkter delar samma grundplattform), så att medarbetare och chefer exempelvis kan få förslag på relevanta utbildningar för att fylla upp kompetensgap.

Boka en demo av Totara

Som mångårig Platinum Alliance Partner till Totara är vi ledande i Norden.

Andra plattformar för lärande

Utöver Totara TXP kan vi på Semcon hjälpa dig även med andra plattformar som relaterar till lärande.

Författarverktyg

Med Semcons författarverktyg möjliggörs att din organisation effektivt kan skapa interaktivt lärande själva – eller med stöd från Semcon. Vi har flera olika lösningar och rådgör gärna med dig vad som bäst passar in i just din organisations ekosysstem för lärande.

Learning Record Stores (LRS)

Alltfler organisationer har kommit till insikt om värdet i att kunna dra nytta av den data som digitalt lärande kan skapa. Ofta handlar det då om att nyttja standarden ”xAPI” och med hjälp av ett LRS samla ihop och analysera lärdata. Särskilt relevant blir detta ofta när det handlar om att kombinera lärdata med verksamhetsdata, när det finns flera plattformar och källor för lärande i organisationen, och/eller när man som organisation vill ta steg för att jobba mer datadrivet även kring lärandet.

Utöver själva tekniken, kan vi givetvis bidra med såväl rådgivning som med att ta fram själva innehållet i form av olika former av digitala utbildningar. Allt för att hjälpa din organisation med att lyckas med ert lärande.

Kontakta oss

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Learning Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Material relaterat till LMS

Case studies

Get in touch with this guy