Artificiell intelligens som gynnar slutanvändaren
Dela denna sida på
  • Erbjudanden
  • Artificiell intelligens som gynnar slutanvändaren

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Artificiell intelligens som gynnar slutanvändaren.

Trafiksäkra självkörande bilar, röststyrda tekniklösningar, smarta manualer och arbetsmaskiner som själva plogar snö på våra flygplatser. Genom att alltid sätta slutanvändarens behov främst använder vi på Semcon vår långa erfarenhet inom Artificiell intelligens (AI) för att skapa teknik som gör skillnad i människors liv.

På Semcon sätter vi människan före tekniken. Teknik har inget egenvärde utan det är vad den ger människor som gör den värdefull. Det gäller även för lösningar inom artificiell intelligens. Vi måste alltid börja i det mänskliga behovet för att ta fram relevanta produkter. Och eftersom Semcon varit tidiga med att jobba med maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL) har vi idag bred kunskap och erfarenhet på området. I våra AI-projekt inom fordonsindustrin har vi bland annat utvecklat flera avancerade lösningar för bildbehandling och klassificering av objekt från såväl kamera- som LIDAR-sensorer.

LADDA NER GUIDE - SÅ ÖKAR DU UPTIME MED AI

Workshops för att hitta potentialen inom artificiell intelligens

Den digitala revolutionen har kommit långt. Och för att hänga med i utvecklingen gäller det för alla sorters företag, stora som små och i alla branscher, att lyssna på sina slutanvändare och sedan anpassa och utveckla sin verksamhet och produktion med hjälp av den senaste tekniken. För att din produkt ska bli smart, din maskin självkörande eller din produktion en del av visionen Industri 4.0 krävs kunskap inom artificiell intelligens. Semcon arbetar idag med företag som både är vana vid AI-lösningar och sådana som precis påbörjat sin resa. Artificiell Intelligens är något som alla företag måste förhålla sig till och det finns potential överallt, till exempel inom bild/text/röst-behandling, process/produktion/logistik-optimering såväl som prediktiv analys och underhåll.

Semcon erbjuder skräddarsydda end-to-end lösningar för kundens specifika behov. Vi lotsar våra kunder genom hela processen från behovsanalys, lösningsdesign och utvecklingen av själva algoritmerna till integration och validering. Vi erbjuder workshops där vi tillsammans undersöker vilken potential just ditt företag sitter på.

Per Hagman, Area Manager, Software & Emerging Tech

Nästa steg inom artificiell intelligens

Artificiell intelligens var länge ett fenomen som de flesta människor knappast kom i kontakt med eller förstod. Nu finns det överallt i samhället. Det har blivit en förutsättning för den framtid och omställning de flesta är överens om att vi är på väg mot. Saker som länge känts som science fiction är redan här eller bara några år bort. För att till exempel en bil ska kunna bli helt självkörande kommer en viss nivå av dynamiskt resonemang krävas så att bilen blir tillräckligt säker i trafiken och kan interagera med människor i sin omgivning.

Forskning i framkant inom AI

Semcon satsar på forskning kring artificiell intelligens och deltar i flera forskningsprojekt. Detta gör att vi har kontakt med senaste trender och rön inom området, vilket skapar en trygghet hos våra kunder.

Utvecklingen och resultaten de senaste åren är hisnande och visar att maskininlärning är ett fantastiskt verktyg för problemlösning. Däremot behövs det bättre förståelse av modellerna innan de kan användas i säkerhetskritiska applikationer.

Jens Henriksson, industridoktorand med fokus på verifiering av deep learning

New call-to-action

Flera av forskningsprojekten handlar om vad som behöver göras innan vi kan använda maskininlärning i säkerhetskritiska applikationer, såsom i självkörande bilar.

Läs mer om de forskningsprojekt Semcon deltar i.

Några exempel på vad vi gör inom artificiell intelligens :

AIBRA

AIBRA är ett AI-drivet verktyg utvecklat av Semcon, som identifierar, mäter och visualiserar återanvändningspotential i stora textmassor. På så sätt kan organisationer med stora mängder text, såsom manualer och annan teknisk information på ett effektivt sätt förbättra kvalitén på informationen genom att t.ex. hålla en enhetlig terminologi samt effektivisera sin verksamhet att hantera informationen genom att reducera den totala textvolymen. Läs mer om Semcons arbete med digitaliserade lösningar för produktinformation.

SMILE II

Att maskininlärning (ML) och artificiell intelligens hela tiden lär sig och kan dra egna slutsatser efter vad den lärt sig är en bra sak – men inte alltid. När det kommer till självkörande fordon eller andra säkerhetskritiska system är det viktigt att vi människor kan se till att maskininlärningen agerar korrekt, även i nya situationer. SMILE II är ett forskningsprojekt som undersöker verifiering av ML och hur en så kallad ”safety cage” kan hjälpa ML att dra säkrare slutsatser. Projektet, som finansieras av VINNOVA, har flera parter och drivs av RISE Viktoria.

PERCEPTRON

Parallellt med SMILE II löper också forskningsprojektet PERCEPTRON, som Semcon gör tillsammans med AB Volvo och Chalmers. Projektets mål är använda deep learning för att visa var lastbilen får köra, hur vägbanan går samt var närliggande fordon och fotgängare befinner sig. Resultaten i SMILE II skulle kunna säkerställa att fordonet har rätt information om sin omgivning.

Contact

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Relaterade erbjudanden

Get in touch with this guy