Produktinformasjon for medisinsk utstyr
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Produktinformasjon for medisinsk utstyr.

Hver dag stoler pasienter og sykepleiere over hele verden på produktinformasjon og opplæring fra Semcon for å redde menneskeliv og forbedre deres livskvalitet. Eksempler på produktinformasjonsprosjekter innen medisinsk utstyr går fra bruker- og tjenesteinformasjon om utstyret, via merking av forbruksvarer og til opplæring av profesjonelle brukere.

Lovgivningen for bransjen for medisinsk utstyr fortsetter å stille høye krav på hvert trinn i prosessen, fra konseptutvikling i FoU-avdelingen til kontinuerlig bruk, enten det er på sykehus, i hjemmet, eller andre steder. Kravene til produktinformasjon i forskjellige former (f.eks. bruker- og tjenesteinformasjon om utstyret, merking av forbruksvarer og opplæring av fagfolk) er svært høye, og menneskeliv avhenger av at opplysningene stemmer og av at utstyret brukes på en profesjonell og trygg måte.

Semcon har prosessene og verktøyene som trengs for å utvikle produktinformasjon på linje med disse høye kravene, inkludert oppfyllelse av de relevante ISO-kravene.

David Sondén, General Manager Sweden Product Information

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy