PAW
Del denne siden på
  • PAW

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakt meg

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

rker bort usikkerheten.

Noen ganger dekkes frontruten av en plutselig vannsprut, og det tar en stund for viskeranlegget eller føreren å reagere. 50% av sjåførene føler seg engstelig før forbikjøring av en lastebil på våt vei. ProActive Wipers er smarte vindusviskere som aktiveres selv før vannet treffer ruten.

ProActive Wiper (PAW)er en ny programvare for vindusviskere som bruker informasjon fra bilens kamera, radar og regnsensorer. Programvaren vet at store biler utgjør en risiko for plutselige vannsprut og gjør seg klar. I samme øyeblikk som vannet treffer ruten blir det tørket bort, og gir sjåføren klar sikt.

PAW er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte teknologi som allerede finnes i biler og bruke den på en ny og kreativ måte – i dette tilfelle for å gjøre vindusviskere smartere og sikrere for brukeren.

Per Hagman, ansvarlig for aktiv sikkerhet og autonom kjøring hos Semcon.

PAW er en egenutviklet og patentsøkt innovasjon fra Semcon som bruker informasjon fra bilens eksisterende utstyr. Funksjonen har blitt evaluert under virkelige forhold, og programvaren kan lett implementeres i dagens biler.

Møt Jens Henriksson, en av utviklerne bak ProActive Wipers.

Utviklingsteamet ser også flere andre muligheter med PAW. For eksempel kan informasjon som samles inn brukes til å forutse risikoen for vannplaning, og til å varsle andre kjøretøy. Semcon ser også et stort potensiale i PAW når autonome biler kommer på markedet.

Førerløse biler er avhengige av at kritiske sensorer og kameraer bak frontruten holdes rene for smuss og vann. Intelligensen i PAW skulle derfor kunne brukes til å øke sikkerheten og påliteligheten i selvkjørende biler.

Per Hagman, ansvarlig for aktiv sikkerhet og autonom kjøring hos Semcon.

PAW bruker informasjon fra bilens kamera, radar og regnsensor for å sikre klar sikt ved forbikjøring og i møte med andre kjøretøy.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy