Project Excellence
Dela denna sida på

Marianne Ohlsson
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 47 28 07
Kontakta mig

Anna Nordelöf
Area Manager Quality & Project Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 82 57
Kontakta mig

Framgångsrik projektledning.

Därför lyckas bara 3 av 10 projekt

Projektarbetsformen är en av de vanligaste arbetsformerna i dagens samhälle. Uppskattningsvis 25 procent av världens BNP skapas i projekt, ändå är det bara 30 procent av alla projekt som ros i hamn. Alldeles för många stöter på problem, tar fel kurs eller går under. Med stora förluster i tid, pengar och engagemang som följd. På Semcon jobbar vi inte bara i projektform själva, vi utvecklar metodiken bakom och visar våra kunder hur man gör för att höra till de lyckade 30 procenten. För framgångsrik projektledning är ingen slump; det är en medveten strategi. Det gäller bara att veta var man börjar.

På Semcon jobbar vi inte bara i projektform själva, vi utvecklar metodiken bakom och visar våra kunder hur man gör för att höra till de lyckade 30 procenten.

Projektarbete är mer regel än undantag i dagens arbetsliv och det gäller särskilt när målet är att utveckla, förbättra och förändra. Vi ser det inom tekniktung produktutveckling och organisatoriska kursomläggningar. När stora resurser styrs till projekten följer också förväntningar på kostnadseffektivitet och mätbara resultat.

Det handlar om att få projekten att skilja sig från mängden och briljera. Vi pratar Project Excellence. Ett förhållningssätt som är mer än några kurser och enskilda projektledarhjältar. En inställning som tar ett större grepp om hela projektorganisationen och inte bara tillämpar en enskild teknik. Det är ett sätt att tänka och arbeta på som måste börja på ledningsnivå.

Framgångsrik projektledning handlar om att kombinera det affärsmässiga med de mjuka delarna och hantera erkända tekniker och verktyg som är nödvändiga för framgång. Semcons modell inkluderar såväl de personella resurserna och utbildningen som metodiken och de digitala systemen.

Anna Nordelöf, Business Manager Project Excellence

Helhetsgrepp som ger effekt

Semcons projektmetodik, XLPM är utvecklad av oss själva och framgångsrikt hårdtestad i flera organisationer. Den går på djupet och fungerar för alla branscher och inom både privat och offentlig sektor. Metoden är en genomgripande förändring och innefattar förändringsledning, projektverktyg, utbildning och seniora specialister som driver arbetet. Det är den helheten som fått oss och våra kunder att gå mot statistiken och lyckas i projekt efter projekt.

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy