Industri
Dela denna sida på

Daniel Rundgren
Affärsområdeschef, Engineering & Digital Services
+46 (0)733 77 60 46
Kontakta mig

Mikael L. Pettersson
Sales Director, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 00 95
Kontakta mig

Vad vi gör inom Industrisektorn.

Den framtida trenden är att konsumenternas krav på nya produkter och modeller samt tilltagande konkur­rens i industrisektorn bidrar till att produktlivs­cyklerna förkortas ytterligare. Detta medför ökade investeringar i teknikutveckling och innovativ produktutveckling. FoU-investeringarna inom denna bransch förväntas därmed öka med 3 procent årligen under perioden 2015 till 2025, enligt Battelle.

Vi befinner oss mitt uppe i Industri 4.0, el­ler den fjärde industriella revolutionen som den också kallas. Den innebär att man samlar en rad teknologier och koncept inom automation, process­industriell IT och tillverkningsteknologier.

Semcon bidrar här med kunnande inom produktionsteknik, automation och digitalisering till att korta kundernas omställnings- och ledtider och skapa mer flexibla tillverkningsprocesser.

En annan stor trend är Internet of things (IoT), som innebär möjligheter och utmaningar, då helt nya produkter och tjänster har skapats genom att koppla ihop datorer och mobiler i gränslösa nätverk. År 2020 beräknas det finnas 50 miljarder uppkopplade produkter, vilket bedöms påverka de flesta indu­striella aktörer globalt. Med slutanvändaren i fokus och tekniken som möjliggörare har Semcon en bra erbjudandemix.

Relaterat material

Get in touch with this guy