Energilösningar
Dela denna sida på

Göran Urby
Business Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0) 736 84 03 02
Kontakta mig

Trygga leveranser för energisektorn.

Tillgången på hållbar, trygg och säker energi är grundläggande för hela samhället. Det är också ett område som står inför ett tekniksprång i riktning mot förnybara energikällor och mer decentraliserade distributionsformer. Räkna med att driftsäkerhet och kontroll fortsätter att vara lika viktiga för energiförsörjningen när vatten- och kärnkraften i ännu större utsträckning får sällskap av sol, vind och vågor.

Kompetenscentra inom energi

Semcons erfarenhet inom energisektorn har resulterat i tre kompetenscentra, fokuserade på substation, vattenkraftverk och omformarstationer.

Vattenkraftverk: Från start till mål

Vi erbjuder både specialisttjänster och totalentreprenader inom el- och kontrollutrustningar för vattenkraft genom att kombinera kompetensen som våra kunder behöver med beprövad och modern teknik. Under varje projekt vi genomför kommer dina mål, förutsättningar och ditt perspektiv stå i fokus.

Pdf guide till vattenkraft

Substation: Den värdefulla helheten

Semcons erbjudande inom substation innehåller ett antal olika delar inom om- och nybyggnation av både fördelnings- och transformatorstationer. Som underleverantör till bland annat Vattenfall Services Nordic arbetar vi med elkonstruktion, anläggningskonstruktion, reläskydd, mekanisk konstruktion och mycket mer.

Pdf guide till vattenkraft

Med kombinationen erfarenhet av traditionell elproduktion och innovativ företagskultur är Semcon med och ställer om till nya sätt att planera och förpacka morgondagens hållbara och förnybara energilösningar.

Göran Urby, Business Manager Energy

Omformarstationer: Flexibilitet & Spetskompetens

Vår mångåriga erfarenhet inom omformarstationer innefattar både renovering samt ny- och ombyggnad av omformarstationer till järnvägsnätet. Via Semcons kompetenscentrum i Växjö kan vi erbjuda kompletta helhetsleveranser där vi bygger om och förnyar en omformarstation som helhet – eller åta oss delar av arbetet.

Ökad säkerhet och sänkta kostnader

Semcon har arbetat med svenska vattenkraftsstationer, substations och järnvägsnät i många år och byggt upp en bred kompetens. Vi tar ett helhetsansvar och levererar nyckelfärdiga projekt från planering till genomförande och driftsättning. Ökad säkerhet, minskade driftkostnader och smidigt genomförande ingår alltid.

Relaterat material

Get in touch with this guy