Strategisk design och innovation
Dela denna sida på
  • Strategisk design och innovation

Anette Norén
Business Manager Design, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 82 77 31
Kontakta mig

Strategisk design och innovation.

På Semcon är vi stolta över vår förmåga att förstå helheten. Vi hjälper våra kunder att hitta den insikt och riktning som behövs för att navigera digitala tidsåldern. Genom att först ta ett steg tillbaka upptäcker vi tillsammans vilka lösningar som utgör den mest lönsamma, hållbara och användarvänliga vägen framåt.

Människor, planet, lönsamhet

För att kunna hjälpa våra kunder att skapa framtiden behöver vi förstår vad framtiden innebär och vad som kommer påverka människors liv, såväl som företagen omkring dem. Det är därför vi på Semcon alltid sätter människan före tekniken.

Med mänskliga behov och beteenden som utgångspunkt kan vi hjälpa ditt företag att förbereda och anpassa er till den digitala tidsåldern. Vi har den breda kompetens som krävs för att först definiera behov och riktning framåt, och sedan leverera de lösningar som skapar mest värde för slutanvändarna, vilka de än må vara. Och vi ser samtidig till att värna om både er lönsamhet och planetens resurser.


Vi hjälper inte bara våra kunder att anpassa sig till en föränderlig värld, vi använder den energin som en katalysator för att skapa nya möjligheter och driva förändring. För bättre lösningar och en bättre planet.

Anette Norén, Business Manager Design, Engineering & Digital Services på Semcon


Design Management

Att design bara skulle handla om yta är fortfarande en vanlig missuppfattning. Företag som har sett potentialen och gett designarbetet strategisk betydelse är nämligen 50 procent mer lönsamma än sina konkurrenter. Det beror på att design handlar om att förstå sina användare och sin omvärld för att utveckla produkter och tjänster som löser verkliga problem och tillför värden.

Semcon Studios

SEMCON STUDIOS är den externa Design & Utvecklingsavdelningen för våra kunder, med tillgång till alla våra kombinerade kompetenser.

Digital Experience

Alla företag och organisationer idag behöver utveckla hållbara strategier för sina digitala transformationer. Vi hjälper våra kunder från första konceptet till en komplett produkt eller tjänst. Har du med dig det du behöver för din digitala resa?

TJÄNSTEFIERING

Snabb teknikutveckling, ökad konkurrens, stora samhällsutmaningar och förändrade kundbeteenden. Alla de här faktorerna betyder att industrin behöver öka tjänstekomponenterna i sina affärsmodeller och kärnverksamheter. Det är där framtidens potentiella tillväxt ligger – genom att addera fler tjänster.

ELEKTRIFIERINGS-STRATEGI

Genom att byta ut fossila bränslen mot elkraft kan vi nå både miljömässiga, kostnads- och effektiviseringsmål. Det möjliggör också för mer användarvänliga produkter som är kompatibla med framtidens teknologier. Ta del av vår approach för att göra din maskin elektrisk.

Varför Semcon?


  • Genom att använda oss av Design thinking som ett arbetssätt garanterar vi en effektiv process för kunden där vi även säkrar både planetens resurser och slutanvändarens behov.

  • På Semcon kan vi innovation. Och det är något vi praktiserar mycket, till exempel i våra innovationsworkshops.

  • En bra idé behöver testas. Gärna i verkligheten. Eller virtuellt. Vi kan snabbt bygga prototyper för att testa lösningar i ett tidigt skede.

Get in touch with this guy