Produktinformation för verkstadsindustrin
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Produktinformation för verkstadsindustrin.

Digitalisering och Industri 4.0 innebär den mest omvälvande förändringen för verkstadsindustrin på flera decennier. Förändringarna medför enastående tillfällen att utforska och utveckla nya affärsmodeller samt ger nya möjligheter att skapa värden och utmärka sig i konkurrensen, t.ex. genom produktinformation.

Semcons tjänster och lösningar för produktinformation hjälper våra kunder att förbättra hela sin eftermarknadspotential, inklusive deras reservdels- och serviceförsäljning, såväl som att effektivisera hela deras serviceorganisation.

David Sondén, General Manager Sweden Product Information

Många företag har idag börjat exploatera sin eftermarknad. Vårt erbjudande och vår erfarenhet av att arbeta med stora och medelstora kunder kan avsevärt förbättra eftermarknadsverksamhetens resultat och skapa konkurrensfördelar.

Kontakt

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy