Tjänster för varje steg på vägen
Dela denna sida på

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Tjänster för varje steg på vägen.

Produktinformation handlar inte bara om att ta fram innehåll i form av texter eller illustrationer – eller animeringar för den delen. Det handlar även om att ha en tydlig strategi för hur produktinformation bäst bidrar till användar- och affärsvärdet, såväl som att ha en informationsarkitektur som möjliggör återanvändning samt digital distribution och konsumtion. Vi på Semcon tillhandahåller tjänster genom hela utvecklingscykeln för produktinformation.

Våra tjänster omfattar hela utvecklingscykeln för produktinformation.

Produktinformation, såväl som teknisk utbildning, är mycket viktig för de som använder komplexa eller avancerade produkter eller system. Alla företag vill att deras användare ska kunna använda deras produkter, eller reparera och underhålla dem, på ett effektivt sätt. Många företag kan dock behöva en hjälpande hand med att göra sin produktinformation mer effektiv, användarvänlig eller visa hur den kan digitaliseras för att verkligen dra nytta av fördelarna med modern informationsteknik.

Vi hjälper våra kunder att digitalisera och/eller förbättra deras produktinformationsverksamheter i varje steg på vägen. Vi har erfarenhet av att definiera strategier för framtiden, att definiera nästa generations informationsdesign, och vi vet vilka krav som är relevanta för en effektiv digital utvecklings- och distributionsmiljö. Våra medarbetare vet hur man tar fram texter och bilder som är optimala  för återanvändning och digital distribution. Vi hanterar även framgångsrikt översättningsprocessen åt våra kunder och tar fram effektiva utbildningslösningar, inklusive webbutbildningar. Och inte minst så möjliggör vår digitala distributionsplattform en effektiv utvärdering av hur informationen faktiskt används.

Som kund kan du välja att anlita oss för ett eller flera av stegen i informationsutvecklingscykeln. Eller så kan du välja att fokusera på din kärnverksamhet och låta oss axla hela det funktionella ansvaret för framtagningen av din produktinformation. Oavsett vilket så kan vi hjälpa dig i varje steg på vägen.

Mer på detta temat

Get in touch with this guy