Produktinformation för världens mest avancerade elektrifierade taxi
Dela denna sida på
 • Produktinformation
 • Produktinformation för världens mest avancerade elektrifierade taxi

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Produkt-information för ny elektrifierad taxi.

Londons taxiförare behöver lättillgänglig information om funktioner. Dessutom behöver serviceteknikerna kunna utföra service på bilarna på ett effektivt sätt. Som exklusiv samarbetspartner till London Electric Vehicle Company (LEVC) har Semcon levererat produktinformation som maximerar användandet och förbättrar upplevelsen av världens mest avancerade elektrifierade taxi.

Som samarbetspartner till LEVC, ett helägt dotterbolag till Geely, har Semcons uppgift varit att skapa, översätta och digitalt distribuera all produktinformation för den nya TX eCity-modellen. Viktiga faktorer har varit lättillgänglig information som beskriver funktionerna för föraren samt möjlighet för teknikerna att effektivt utföra service på bilen. I det här projektet har Semcon återanvänt eftermarknadsinformation för att kunna stötta flera olika målgrupper på ett unikt sätt.

Den tekniska dokumentation som har anpassats särskilt för den elektrifierade taxin TX har med bred marginal överträffat vår återförsäljares förväntningar. Semcon har gett oss en heltäckande lösning för våra nya och framtida bilmodeller

Paul Squance, Commercial & Technical Engineering Manager på LEVC

Semcons animation som förklarar luftkonditioneringsenheten på nya TX eCity.

Produktinformationslösning

En arbetsgrupp med fler än 50 produktinformationsexperter från Storbritannien, Kina, Sverige och Ungern har arbetat i projektet. Semcon har haft följande ansvarsområden:

 • Att definiera riktlinjer för informationen.
 • Att skapa all service- och reparationsinformation för mekaniska delar, kaross och komponenter, inklusive arbetstider för garantireparationer.
 • Att framställa en elektronisk reservdelskatalog med filtrering av innehåll efter VIN-kod samt sökfunktioner, en varukorg och utdata lämpliga för tredjeparters system för beställning av reservdelar och administrationssystem för återförsäljare samt zoomningsbar grafik som gör det lättare att identifiera rätt reservdelar.
 • Att skapa en serviceportal som ger återförsäljare enkel tillgång till all produktinformation.
 • Att tillhandahålla förarinformation i bilen och via en app där innehåll kontinuerligt samlas in från en molnbaserad distributionslösning.
 • Att utveckla integrerade e-utbildningskurser, slutanvändarutbildningar som ger information om hur centrala fordonsfunktioner ska användas, och införliva dessa med förarens app.
 • Att utveckla förteckningen över servicematerial för att ge stöd till logistikleverantören.
 • Att sammanställa servicerapporter och automatiska rapportaviseringar.
 • Att utforma en modul för servicedokumentation för att registrera bilens ålder och körsträckan sedan det senaste servicetillfället. Med denna produceras sedan ett kontrollformulär specifikt för de inmatade parametrarna. Modulen ger också återförsäljarna och kunderna information om bilens servicehistorik.
 • Att skapa en administrationsmodul som gör det möjligt för kunden att hantera behörighetsuppgifter för återförsäljare och användare för portalen.
 • Att möjliggöra kompetenshantering, det vill säga begränsa tillgången till uppgifter om teknikern inte är behörig att arbeta med vissa system, till exempel starkströmssystemet.
Det har varit ett rent nöje att arbeta med LEVC. Inte bara för att varumärket har den ikonstatus det har, utan för att det har varit ett verkligt partnersamarbete från början till slut, ett där vi har kunnat skapa en heltäckande upplevelse som är rätt i tiden

Rob Kember, Business Manager på Semcon Product Information i Storbritannien

En viktig faktor bakom det framgångsrika projektet var Semcons användning av sitt eget innehållshanteringssystem. Med hjälp av detta kunde teamet börja arbeta i stort sett utan förberedelsetid för systemkonfiguration och utbildning. Den integrerade arbetstidsmodulen gjorde det möjligt att utarbeta serviceinstruktioner och arbetstider samtidigt, med hjälp av CAD-data från LEVC. Det nära samarbetet mellan de tekniska skribenterna och grafik- och animeringsgruppen gjorde det möjligt att integrera många illustrationer i produktinformationen i anslutning till textinnehållet. Ett gränssnitt för automatisk översättning i innehållshanteringssystemet gjorde att Semcon också kunde hantera alla översättningar och initialt har tillhandahållit all teknisk dokumentation på engelska samt på nederländska och förenklad kinesiska. Fler språk, även dubbelriktade, planeras i takt med att nya TX lanseras över hela världen.

Tre digitala gränssnitt

Semcons digitala distributionsplattform, Lodges, används för att distribuera de olika informationstyperna. Lodges används för att exportera eftermarknadsinformation från innehållshanteringssystemet för LEVC och leverera den till tre olika digitala gränssnitt.

Det första digitala gränssnittet är den webbaserade serviceportal som används av LEVC-återförsäljare. På portalen finns information om reparationsservice, information om systemens utformning och funktioner, den elektroniska reservdelskatalogen, dokumentationsmodulen för service och utbildningsmodulen.

Det andra digitala gränssnittet är en mobilapp som innehåller LEVC-förarhandboken, med all information som föraren behöver för att använda bilen. I mobilappen finns också en utbildningsmodul som ger en strukturerad vägledning till bilens viktigaste funktioner och kontroller. Aviseringar visas i appen när en uppdatering finns tillgänglig. Ladda ned app: App Store, Google Play.

Via Lodges distribueras också information till bilens förarkatalog, som är tillgänglig via det inbyggda informations- och underhållningssystemet i TX. I den fordonsbaserade appen används samma uppgifter som i mobilappen, så att en och samma källa kan användas i innehållshanteringssystemet, men med flera utdatamål. Samma källa används också för att framställa den tryckta bruksanvisningen och en webbaserad pdf-fil om så behövs.

LADDA NER CASE SOM PDF

Kontakt

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy