Öka kunskapen med e-learnings
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakta mig

Öka kunskapen med e-learnings.

Att saker förändras är ofrånkomligt, men rätt hanterade öppnar förändringarna för en positiv utveckling. Utbildning och kunskap är viktiga delar i allt förändringsarbete och med ny teknik är det lättare än någonsin att nå ut och skapa engagemang. Det kan handla om att förbättra internkommunikation eller sprida nya lärdomar i organisationen, eller säkerställ att teknikerna tar till sig ny metodik eller införa en ny process.

Förändring är en spännande process och med våra specialanpassade e-learningprodukter styr du utvecklingen åt rätt håll.

Självklart finns det ekonomiska vinster med e-lärande. Utgifterna för resor, lokaler, logi och lärare minskar – men de riktigt stora vinsterna ligger i distributionen och den interaktiva miljöns möjligheter att prova sig fram; ”Learning by doing”.

Erik Baljeu, Department Manager

New Call-to-action

Möjligheter med e-learnings

Utmaningarna är många när en förändring ska genomföras och ett företag ska utbildas. Förutom det uppenbara att alla människor har olika inlärningsstrategier måste man kanske också ta hänsyn till att medarbetarna är utspridda över stora geografiska områden. Med webbaserade utbildningar kan man tillgodose alla dessa aspekter. I och med att man kan kombinera både skrift, tal och aktiva övningar blir deltagarna aktiverade och engagerade vilket är en god grund för lärande. Det faktum att man kan genomgå e-learning närhelst man vill och nästan varhelst man befinner sig ger uppenbara fördelar. Precis så var det för Mölnlycke Health Care som använt Semcons e-learning för att förändra sitt sätt att kommunicera policys, rutiner och processer internt inom företaget.

Att saker förändras är ofrånkomligt, men rätt hanterade öppnar förändringarna för en positiv utveckling.

Exempel på fördelar med e-learnings

E-learning kan dessutom användas till många typer av informationsförmedling inom företaget, både på den kommersiella och den tekniska sidan. För Volvo Cars har vi till exempel tagit fram produkter som används vid utbildningar av bilsäljarna inför lansering av nya bilmodeller samt tekniska kurser för att ge personalen både grundläggande och mer avancerad kunskap om den nya produkten.

Varje företag och förändring har sina unika förutsättningar, e-learning ger de flexibla lösningar som krävs för sin produktinformation.

Individuell anpassning är en viktig del. Det passar inte alla att läsa böcker. Med e-läromedel kan du lära dig genom film, grafik och spel. Och när du sitter framför datorn kan du jobba i din takt och alltid med uppdaterad information.

Erik Baljeu, Department Manager

Kontakta oss för att diskutera e-learnings

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy