Produktinformation för medicinsk utrustning
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Produktinformation för medicinsk utrustning.

Varje dag förlitar sig patienter, läkare och sjuksköterskor världen över på produktinformation och utbildning framtagen av Semcon för att rädda liv och öka livskvaliteten. Exempel på projekt inom produktinformation för medicinsk utrustning sträcker sig från användar- och serviceinformation för utrustning, märkning av förbrukningsartiklar och utbildning av professionella användare.

Digitaliseringen av personalens utbildning i att hantera medicinsk utrustning blir allt viktigare. Utrustningens ökade teknologiska komplexitet i kombination med hög personalomsättning och begränsad tid för utdragen klassrumsutbildning är några av de pådrivande krafterna. Semcons erbjudande inom digitalt lärande driver på den här utvecklingen och stöttar medtech-bolag i allt från koncept till utveckling, innehållsproduktion och utbildningsdistribution.

Semcon har processerna och verktygen för att utveckla produktinformation enligt dessa höga krav, inklusive att uppfylla relevanta ISO-krav

David Sondén, General Manager Sweden Product Information

Regleringar som omger branschen för medicinsk utrustning fortsätter att ställa höga krav på varje steg i processen, från konceptutveckling på FoU-avdelningen till löpande användning, oavsett om det är på ett sjukhus, i hemmet eller någon annanstans. Kraven på produktinformation i olika former (till exempel användar- och serviceinformation för utrustning, märkning av förbrukningsartiklar och utbildning av professionella användare) är ytterst höga – det är en fråga om liv och död att informationen stämmer och att utrustningen hanteras professionellt och säkert.

New call-to-action

Kontakt

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy