Lodges och dynamisk distribution av produktinformation
Dela denna sida på

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Lodges och dynamisk distribution av produktinformation.

Läs om hur Lodges kom till och varför lösningen idag används av hundratusentals människor i en rad olika branscher.

Rätt information precis när den behövs

Tänk dig att du är en servicetekniker och maskinen du ska utföra service på ger dig just den information du behöver för att kunna göra ditt jobb. Eller att din bil säger till om du har monterat bilbarnstolen fel – och visar hur du ska göra istället. Semcons distributionsplattform Lodges gör det möjligt.

Det är för människorna vi gör det här, inte för produkterna. Lodges kan hjälpa alla som använder tekniskt komplicerade produkter att få ut mer nytta av dem, vilket ju är det som räknas.

Fredrik Larsson, Manager Digital Development Semcon och informationsspecialist inom eftermarknad

MAXIMERA POTENTIALEN PÅ DIN EFTERMARKNAD

Efter att under många år ha producerat Volvo Cars tryckta ägarhandböcker började Semcon, tillsammans med Volvo Cars, år 2009 titta på sätt att digitalisera innehållet. Målet var att informationen skulle kunna uppdateras löpande och återanvändas och att sänka tryckkostnader och bilarnas vikt.

– Första steget blev en enkel app, vilket i sig var nytänkande på den tiden, minns Fredrik Larsson.

Men att bygga en ny app för varje ny bilmodell och varje nytt produktår kändes snart ohållbart. Det fanns behov av att kunna samla allting på en plats. Här föddes tankarna bakom Lodges: En plattform för databaser med produktinformation och med API:er så att alla kanaler som kommunicerar med nuvarande och potentiella användare kan ta ut exakt den information de behöver för tillfället.

Produktinformation som skapas som en manual eller instruktionsbok är inte anpassad för en digital värld. Även om den finns tillgänglig på en webbsida eller i en app går det inte att söka efter information på ett bra sätt i ett sådant dokument. Än mindre presentera ett svar på ett användbart sätt. Informationen är helt enkelt inte filtrerbar på det sätt vi är vana vid idag. Om du till exempel vill få reda på hur du skall rensa filtret i din tvättmaskin, är det just den informationen som är intressant.  Internet-teoretikern Clay Shirky säger att vår tids problem egentligen inte är ”information overload” utan ”filter failure.” Och det är här Lodges gör nytta.

Lodges hjälper idag hundratusentals användare över hela världen inom en rad olika områden. Plattformen kan implementeras för tillverkare inom vilken bransch som helst och skalbarheten är obegränsad: Från en lokal webb till en global infrastruktur. Med Lodges blir produktinformationen inte längre bara är en viktig del av eftermarknadskommunikationen utan kan även bidra till att förbättra och utveckla nya produkter.

– Genom att utbyta information mellan tillverkare och köpare ökar sannolikheten att köparen stannar som kund. Den som redan äger en produkt är samtidigt en potentiell köpare av nya erbjudanden. Vi ser att användare och tillverkare pratar alltmer med varandra – att relationen hålls levande på olika sätt. Idag kan information ofta ses som en del av produkten, säger Fredrik Larsson på Semcon.

Exempel på användning:

Med tillgång till data om problem och position från ditt fordon eller maskin kan Lodges berätta vad som behöver göras för att åtgärda problemet.

Kunskapsutbyte mellan tillverkare och användare kan leda till smartare användning och bättre anpassade erbjudanden.

Med augmented reality kan mobilkameran ge tillgång till flera lager av information. Användaren kan se osynliga delar eller kablar dragna inuti exempelvis en sluten cylinder.

Genom att läsa av en QR-kod eller ett RFID-chip kan en servicetekniker se exakt vilken maskinmodell som finns på platsen och hur den är konfigurerad.

Genom att förstå mer om hur produkter används kan man skapa bättre tjänster och produkter. Rätt information i rätt tid gör också att produkterna används smartare, så att de håller längre eller används mer energieffektivt. På så sätt är produktinformation en viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle.

Fredrik Larsson, Manager Digital Development Semcon och informationsspecialist inom eftermarknad

Fem argument för Lodges:

  • Lodges är utvecklat av experter med lång erfarenhet av produktion och konsumtion av produktinformation. Denna erfarenhet har använts för att ta fram en effektiv distributionsplattform som kan hantera olika typer av information (t.ex. text, bild och animationer) och presentera den anpassat för användarens olika behov.
  • Lodges utvecklas ständigt. Nya funktioner och förbättringar görs löpande tillgängliga för alla kunder.
  • Lodges funktioner ligger i framkant och innefattar bl.a. ett API för att distribuera innehåll, inkrementella uppdateringar, möjlighet att ta emot feedback och offline-support.
  • Lodges går snabbt och lätt att implementera. Implementationen är dessutom skalbar så att fler utkanaler, funktioner, användargrupper eller produkter kan läggas till allteftersom nya behov uppstår i din organisation.
  • Lodges gör att du kommer närmare dina användare och förstår dem bättre. Denna kunskap kan användas för att förbättra informationen och upplevelsen av den, men även till att förbättra själva produkten.

Så skapar du ett business case för er eftermarknadsaffär

Kontakt

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Mer material relaterat till Lodges

Get in touch with this guy