Anpassa information automatiskt med Lodges
Dela denna sida på

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Anpassa information automatiskt med Lodges.

Att få tillgång till rätt information, skräddarsydd för dina behov, precis när den behövs blir allt viktigare. Det förbättrar användarupplevelsen så att kunder blir nöjdare och medarbetare effektivare. Semcons digitala plattform Lodges gör allt detta möjligt.

Den bästa upplevelsen av effektiv produktinformation är att få den redan innan ett problem uppstår eller just när användaren behöver den. Vi kallar detta för händelsedriven information.

MAXIMERA POTENTIALEN PÅ DIN EFTERMARKNAD

Det som möjliggör händelsedriven information är en så kallad content delivery platform (CDP) som levererar informationen i kombination med flera typer av användargränssnitt. Semcon har utvecklat en molnbaserad content delivery platform, Lodges, med fokus på funktionalitet och användbarhet.

Kom igång med Lodges

Lodges är en molnbaserad plattform för att distribuera information och säljs som en Software-as-a-Service (SaaS). Sedan den första implementeringen 2013 har nya funktioner och förfiningar utvecklats löpande utifrån nya behov hos vår växande kundbas. Affärsmodellen är uppbyggd så att den ständiga utvecklingen av Lodges kommer alla användare till gagn.

Skalbar implementering

Implementeringen av Lodges är skalbar i flera dimensioner så det finns flera sätt att börja i mindre skala för att senare utöka omfattningen:

  • Implementera Lodges för en enskild produkt eller användargrupp, till att börja med.
  • Välj till funktioner allteftersom nya behov uppstår. Semcon erbjuder ett antal värdefulla funktioner i grundinstallationen.
  • Börja med en kanal, såsom en webbportal, och lägg till fler efterhand, t.ex. mobilapp eller integrerat i produktens gränssnitt.

Kompatibelt med dina befintliga informationsverktyg och kanaler

Lodges är oberoende av vilket verktyg som informationen skapas i (så kallade Content Management Systems – CMS) så om din organisation redan har ett verktyg som ni trivs med, kan Lodges leverera informationen dynamiskt därifrån. Detta innebär också att Lodges ser till att information som redan har skapats (oavsett i vilket CMS) kan levereras i de kanaler som önskas. Ifall din organisation saknar verktyg för att producera information visar vi gärna Semcons egenutvecklade CCMS (component content management system), Kentucky.

Lodges levererar produktinformation dynamiskt – inte bara till olika kanaler såsom webben och mobilappar utan även till själva produkten, exempelvis i en display. På samma sätt som Lodges är oberoende av inmatningskälla, är även kanalerna som informationen ska nå användarna i valfria: I många fall utvecklar Semcon kanalerna som produktinformationen ska konsumeras i tillsammans med sina kunder (t.ex. en mobilapp eller webbportal) men ifall din organisation är nöjd med befintliga kanaler, är Lodges lika användbart för att sprida informationen i dem. I sådana fall nyttjar man endast Lodges för själva distributionen. De redan befintliga kanalerna kommunicerar enkelt med Lodges API för att kunna visa upp det senaste relevanta innehållet, anpassat för varje användare i varje situation.

Några fördelar med Lodges

Genom att använda Lodges kan användare konsumera relevant information även när de saknar uppkoppling. Lodges synkroniserar automatiskt informationen när användaren är online för att säkerställa att den senaste informationen alltid är tillgänglig.

Utöver de uppenbara fördelarna, som lägre kostnader för leverans och inga tryckkostnader, är en annan fördel möjligheten att lära sig om användarnas beteenden baserat på hur informationen konsumeras. Den kunskapen kan användas för att anpassa framtida information till specifika målgrupper. Lodges kan även användas som ett verktyg för omedelbar feedback från slutanvändarna. Denna feedback används för att än mer skräddarsy produktinformation för olika användare men även för att förbättra hela upplevelsen.

Att börja använda Lodges görs i två steg: Utifrån din organisations behov genomför vi en snabb och smidig implementation. Det följs av ett helhetsåtagande från Semcons sida, för en månadskostnad. I månadskostnaden ingår, utöver tillgång till Lodges, även:

  • Hosting av innehåll och applikationer
  • Underhåll och löpande utveckling
  • Support
  • Rapporter och analys av användarbeteende och feedback (t.ex. för att identifiera och prioritera utvecklingsområden)

 

Kontakta oss för att prata om vilka behov som finns i din organisation och om hur Lodges kan addera värde till er verksamhet.

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Så skapar du ett business case för er eftermarknadsaffär

Mer om automatiskt anpassad produktinformation

Get in touch with this guy