Lodges och digital distribution
Välj marknad
Dela denna sida på

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Lodges och digital distribution av produktinformation.

Se hur Lodges och digital distribution kan skapa bättre användarupplevelser - och samtidigt sänka kostnaderna.

Rätt information precis när den behövs

Tänk att du är tekniker och maskinen du ska serva ger dig all information du behöver. Eller att din bil säger till om du monterat bilbarnstolen fel, och visar hur du ska göra istället.

Det är för människorna vi gör det här, inte för produkterna. Lodges kan hjälpa alla som använder produkter, och det gör vi ju alla hela tiden.

Fredrik Larsson, Manager Digital Development på Semcon

Efter att länge ha producerat Volvos tryckta ägarhandböcker började Semcon 2009 titta på sätt att digitalisera innehållet – för att informationen skulle kunna uppdateras och återanvändas. Och för att sänka tryckkostnader och bilarnas vikt. Att slippa en bok i handskfacket innebär både minskade utsläpp och besparingar.

– Första steget blev en enkel app, vilket i sig var extremt creddigt på den tiden, minns Fredrik Larsson

Men att bygga en ny app för varje ny modell och nytt produktår kändes snart ohållbart. Det fanns behov av att kunna samla allting på en plats. Här föds Lodges, en plattform för databaser med produktinformation, och med API:er så att alla kanaler som kommunicerar med nuvarande eller potentiella användare kan ta ut exakt den information de behöver för tillfället.

– Alla andra produktinformationssystem bygger på tryckta källor. I klartext: böcker i webb- eller appformat. Informationen är alltså inte filtrerad på det som är relevant just nu. Men ditt däcktryck är bara intressant när det är för lågt, annars är informationen totalt överflödig. Amerikanen Clay Shirky säger att vår tids problem egentligen inte är ”information overload” utan ”filter failure.” Och det är här vi kan göra nytta.

Lodges hjälper idag hundratusentals användare över hela världen inom en rad områden: bilar, lastbilar, telefoni, industrimaskiner, jordbruksmaskiner och sjukvård. Plattformen kan implementeras för tillverkare inom vilken bransch som helst och skalbarheten är total. Från en liten app till en global infrastruktur. Lodges gör också att produktinformation inte längre bara blir viktig för eftermarknadskommunikation.

– Genom att utbyta information mellan tillverkare och köpare ökar sannolikheten att köparen ska stanna som kund. Den som redan äger en produkt är verkligen också en presumtiv ny kund. Vi ser att användare och tillverkare pratar alltmer med varandra, relationen hålls levande på olika sätt. Faktum är att information idag ofta i själva verket är en del av produkten.

Exempel på användning:

Genom att läsa av en QR-kod eller RFID-chip kan en servicetekniker se exakt vilken maskinmodell som finns på platsen och hur den är konfigurerad.

Kunskapsutbyte mellan tillverkare och användare kan leda till smartare användning och bättre anpassade erbjudanden.

Med augmented reality kan mobilkameran ge tillgång till fler lager av information. Användaren kan se osynliga delar eller kablar dragna inuti en sluten cylinder.

Med tillgång till data om problem och position från din bil kan Lodges berätta vad som behöver utföras.

Genom att förstå mer om hur produkter används kan vi bygga bättre tjänster och produkter. Rätt information i rätt tid gör också att produkterna används smartare. På så sätt är produktinformation en enormt viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle.

Fredrik Larsson, Manager Digital Development på Semcon

Fem argument för Lodges:

  • Möjliggör relevant information i rätt tid, på användar- och situationsspecifik nivå.
  • En uppkopplad produkt kan uppmärksamma fel och Lodges kan informera ägaren om lämplig åtgärd.
  • Genom att se hur informationen används kan tillverkare lära sig vilken information som är användbar.
  • Ökad kunskap om användarbeteenden kan leda till bättre produkter.
  • Relevant information kan hjälpa människor att använda produkterna på ett mer ekonomiskt och hållbart sätt.

Relaterat material

Get in touch with this guy