Utbildningslösningar för järnvägsindustrin
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Utbildningslösningar för järnvägsindustrin.

Med över 35 års erfarenhet av att utveckla utbildningslösningar behärskar vi hela processen, från första förberedelse till praktisk tillämpning.

Med en pålitlig partner som förbereder, stöttar och implementerar utbildningar och träning garanteras medarbetarnas säkerhet och tillgång till materialet. Kvalificerad utbildning är en grundläggande byggsten för att fordons, maskiners och anläggningars värde och kvalitet ska bibehållas över hela livslängden.

Vi är stolta över att sätta slutanvändarens behov främst och därigenom säkerställa att utbildningar alltid är relevanta och tillgängliga i det format som passar varje deltagare, vilket är avgörande för att engagera och få ny kunskap att sätta sig.

Semcon erbjuder en mängd olika utbildningslösningar

Utbildningsplaner, utbildningsdokument baserade på produktinformation samt tester och certifieringar anpassade för olika målgrupper är några exempel på hur vi säkerställer att syftet med en utbildning uppfylls och att den är framgångsrik. Här ingår även professionellt utbildningsmaterial till såväl utbildare som deltagare.

SEX SÄTT ATT MINSKA SERVICEKOSTNADERNA – LADDA NER GUIDE

Utbildningsdokumentation:

  • Utveckling av manualer för utbildare och deltagare
  • Återanvändning av modularitserat innehåll från teknisk dokumentation
  • E-learning och utbildningar i moderna kanaler
  • Utveckling av informationsplattformar inför förändringar (t.ex. inför implementering av nya system)
  • Microlearning-appar

Läs mer om vad vi erbjuder inom utbildningslösningar.

Vill du veta mer?

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Mer om järnvägsindustrin

Get in touch with this guy