Avancerad teknisk dokumentation för tåg
Dela denna sida på

Claes Andersson
Manager, Product Information
+46 (0)736 840 025
Kontakta mig

Avancerad teknisk dokumentation för tåg.

För att drift och underhåll av tåg och järnväg ska fungera säkert och smidigt krävs detaljerade och ständigt uppdaterade dokumentationslösningar. Just kraven på dokumentation inom järnvägsindustrin är en utmaning för många aktörer. Semcon har lång erfarenhet av att stötta företag i branschen med teknisk dokumentation.

Semcons experter har producerat dokumentation för flera stora leverantörer i järnvägsbranschen. De stöttar även kunderna i att möta de unika krav som ställs på varje tågleverans på ett effektivt sätt.

81% I JÄRNVÄGSBRANSCHEN SÄGER ATT TIDEN OCH KOSTNADEN FÖR SERVICE KAN MINSKAS GENOM BÄTTRE UTBILDNINGS- OCH DOKUMENTATIONSLÖSNINGAR. VILL DU VETA HUR?

Semcons gedigna expertis och långa erfarenhet inom järnvägsbranschen gör att vi kan stötta våra kunder i att etablera de rutiner och processer som krävs för att producera teknisk dokumentation som hjälper slutanvändarna.

Claes Andersson, Manager Product Information Västerås, Semcon

Användar- och underhållsdokumentation

Förebyggande underhåll, service av motorer, instruktioner för nödbroms, manualer för tågföraren och mycket mer. Mängden dokumentation som ingår i leveranserna inom järnvägsindustrin är enorm. För ett företag som levererar exempelvis tåg eller delsystem till tågoperatörer är dokumentationen en omfattande del av leveransen, och något som inte alltid är en del av företagets kärnverksamhet och kan prioriteras.

En leverans av dokumentation till en tågägare kan innehålla en väldigt stor mängd dokument. Att ha rätt verktyg och förkunskap kring regler och krav i branschen är helt avgörande.

Claes Andersson, Manager Product Information Västerås, Semcon

Målgrupperna för informationen är både operatörer, montörer, underhållstekniker, ombordpersonal, och så vidare. Själva informationen kan levereras i form av skriftliga manualer, digitala dokument eller appar med micro-learnings.

Semcon erbjuder stöttning inom:

  • Dokumentation för nytillverkade tåg
  • Dokumentation för uppgradering av tåg
  • Dokumentation för delsystemsleverantörer

New call-to-action

Contact

Claes Andersson
Manager, Product Information
+46 (0)736 840 025
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer om vårt arbete inom  järnvägsindustrin

Get in touch with this guy