Digitaliserad produktinformation
Dela denna sida på

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Digitaliserad produktinformation.

Med modern informationsteknik kan människor konsumera information på valfri  enhet, var de än är och när de än behöver den. Det har inte bara förändrat människors beteenden när det gäller att konsumera information, utan ger även företag möjligheter att förhöja användarupplevelsen och tillföra värde till sina produkter och system genom att tillhandahålla rätt typ av produktinformation genom flera kanaler.

Digitaliserad produktinformation är en viktig del av en optimerad eftermarknadsverksamhet i fråga om intäkter, vinst och kundnöjdhet. Till exempel gör digitaliserad service- och reparationsinformation det möjligt för tekniker att arbeta snabbare och med färre fel. Digitalisering kan göra information lättare att hitta genom filter, mer pedagogisk genom förstärkt verklighet (AR) och mer tillförlitlig eftersom den kan vara unik för produkten, baserat på produktidentifieringsnumret (VIN-numret).

Se webinaret om hur du kommer igång med digitaliserad produktinformation

Vi på Semcon stödjer och vägleder våra kunder när det gäller att utveckla digitalt distribuerad och konsumerad produktinformation, inklusive:

  • Informationsanalys där de olika användargruppernas behov och önskemål identifieras och förstås. Det säkerställer till exempel att varken mer eller mindre information än nödvändigt produceras.
  • Standardisering av information, till exempel baserat på DITA. På så vis kan information återanvändas för att öka kvaliteten, sänka kostnaderna och korta produktionsledtiderna. Återanvändning främjar även enhetlighet, också för varumärket.
  • Övergång till ämnesbaserat skrivande istället för att skriva ”böcker”. Ämnen är små, sökbara och fristående informationsenheter, optimala för digitala format. Läsaren kan röra sig fritt mellan olika intresseområden, utan att vara bunden till någon struktur. Användaren har fullständig flexibilitet när det gäller att söka efter och konsumera information via olika gränssnitt, till exempel en mobilapp eller webben.
  • Definition av en informationsarkitektur som bestämmer och beskriver strukturen för informationen på alla relevanta nivåer, inklusive strategin för återanvändning. Informationsarkitekturen ger användarna förutsättningar att filtrera information och navigera effektivt. Den möjliggör också personligt anpassad information och förhöjer i slutänden användarupplevelsen av en produkt.
Lyssna på våra experter som som pratar om vikten av att förstå slutanvändaren och deras behov när man producerar produktinformationslösningar.

Semcom investerar löpande för att hålla sig i framkant på digitaliseringsområdet. Ett aktuellt exempel på detta är vårt verktyg AIBRA (Artificial Intelligence Based Reuse Analytics) som effektivt identifierar, mäter och förbättrar återanvändning och kvalitet för stora textmängder.

Artificiell intelligens används för att förbättra återanvändning och kvalitet för stora mängder textbaserad produktinformation.

Kontakt

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy