Produktinformation
Dela denna sida på
  • Produktinformation

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Produkt-information.

Rätt information vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för att en användare ska förstå hur en produkt eller ett system fungerar, eller hur de kan underhållas och repareras effektivt för att uppnå maximal drifttid.

Experter på eftermarknad

Våra tjänster och lösningar inom produktinformation har som mål att förbättra olika användargruppers upplevelser av komplex och avancerad teknologi.
 
Varje dag stöttar vi våra kunder, varje steg på vägen. För produktinformation handlar inte bara om att skapa text och illustrationer, eller animationer. Det handlar också om att ha en tydlig strategi för hur produktinformationen kan skapa mervärde, och att ha en informationsarkitektur som möjliggör en optimal digital användarupplevelse. Och mycket mer.

Vår internationella närvaro och vårt nätverk av specialister och resurser i olika delar av världen, gör oss till den perfekta partnern för kunder världen över.


Semcon är en helhetsleverantör av tjänster och lösningar inom produktinformation som skapar mervärde för användare och stärker våra kunders konkurrenskraft, eftersom de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Johan Ekener, Affärsområdeschef, Product Information.


FLEXIBLA ARBETSmetoder

Produktinformation handlar om så mycket mer än att bara arbeta fram innehåll i form av text, bilder eller ens animationer. Det handlar också om att ha en strategi för hur informationen bäst bidrar med värde till användarna och skapar affärsvärde.

DIGITALISERING, SYSTEM OCH VERKTYG

Digitalisering av produktinformation skapar möjligheter för företag att förhöja användarupplevelsen och tillföra värde till sina produkter och system genom att tillhandahålla rätt typ av produktinformation i flera kanaler.

ANVÄNDAR-INFORMATION

För användare av komplexa produkter och system är en förståelse för funktionaliteten nyckeln till framgång. Förståelse, genom korrekt information, har alltid varit en stor fördel för att ligga steget för konkurrenterna.

Service-information

Rätt diagnostik och serviceinformation spelar en nyckelroll i att förhöja service, effektivitet och optimera drifttid.

Digitala UTBILDNINGS-LÖSNINGAR

Effektiva utbildningslösningar kan vara avgörande för både individers och organisationers framgång. I en kunskapsbaserad ekonomi, i ständig förändring, är detta mer sant än någonsin.

Reservdels- och tillbehörs-information.

Reservdelar och tillbehör utgör den största delen av en produkts eftermarknadsvärde. Försäkra dig om att du tillgodogör dig denna potential.

Get in touch with this guy