Produktinformation
Dela denna sida på
  • Produktinformation

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Produkt-information.

Rätt information vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för att en användare ska förstå hur en produkt eller ett system fungerar, eller hur de kan underhållas och repareras effektivt för att uppnå maximal drifttid.

Vad är nyttan med produktinformation?

Produktinformation - eller teknisk dokumentation som det också kallas - omfattar all information som används för att hantera en produkt eller ett system, såsom att reparera eller förstå en produkts funktioner. När du får exakt den information du behöver just nu på det sätt som passar dig får du de bästa förutsättningarna att snabbt lyckas med den utmaning du står inför. Därför gör bra produktinformation service och underhåll effektivare och användarupplevelsen bättre.

Experter på eftermarknad

Våra tjänster och lösningar inom produktinformation har som mål att förbättra olika användargruppers upplevelser av komplex och avancerad teknologi.
 
Varje dag stöttar vi våra kunder, varje steg på vägen. För produktinformation handlar inte bara om att skapa text och illustrationer, eller animationer. Det handlar också om att ha en tydlig strategi för hur produktinformationen kan skapa mervärde, och att ha en informationsarkitektur som möjliggör en optimal digital användarupplevelse. Och mycket mer.

Vår internationella närvaro och vårt nätverk av specialister och resurser i olika delar av världen, gör oss till den perfekta partnern för kunder världen över.


Semcon är en helhetsleverantör av tjänster och lösningar inom produktinformation som skapar mervärde för användare och stärker våra kunders konkurrenskraft, eftersom de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Johan Ekener, Affärsområdeschef, Product Information.


FLEXIBLA ARBETSmetoder

Produktinformation handlar om så mycket mer än att bara arbeta fram innehåll i form av text, bilder eller ens animationer. Det handlar också om att ha en strategi för hur informationen bäst bidrar med värde till användarna och skapar affärsvärde.

DIGITALISERING, SYSTEM OCH VERKTYG

Digitalisering av produktinformation skapar möjligheter för företag att förhöja användarupplevelsen och tillföra värde till sina produkter och system genom att tillhandahålla rätt typ av produktinformation i flera kanaler.

ANVÄNDAR-INFORMATION

För användare av komplexa produkter och system är en förståelse för funktionaliteten nyckeln till framgång. Förståelse, genom korrekt information, har alltid varit en stor fördel för att ligga steget för konkurrenterna.

Service-information

Rätt diagnostik och serviceinformation spelar en nyckelroll i att förhöja service, effektivitet och optimera drifttid.

Digitala UTBILDNINGS-LÖSNINGAR

Effektiva utbildningslösningar kan vara avgörande för både individers och organisationers framgång. I en kunskapsbaserad ekonomi, i ständig förändring, är detta mer sant än någonsin.

Reservdels- och tillbehörs-information.

Reservdelar och tillbehör utgör den största delen av en produkts eftermarknadsvärde. Försäkra dig om att du tillgodogör dig denna potential.

Varför ska vi förbättra vår produktinformation?

Digital transformation drivs ofta av möjligheten att skapa ännu bättre kundupplevelser och att stärka eftermarknadsaffären. Genom nya tjänster och digitala lösningar vill man till exempel maximera produktens uptime och livslängd, effektivisera service och underhåll och ge kunden en positiv produktupplevelse. I kombination med att produkterna blir mer komplexa och uppdateras oftare blir det också avgörande att teknisk information alltid är tillgänglig, uppdaterad och lätt att förstå så att den kan användas så effektivt som möjligt.

Hur får vi ut värde av produktinformationen?

En grundförutsättning är att produktinformationen digitaliseras. Först då kan ni som organisation möta de allt högre krav som ställs på att hålla informationen uppdaterad och relevant för olika användare och situationer, göra den tillgänglig på användarvänliga sätt och främja hållbarhet genom att gå ifrån fysiska manualer.

Vilka typer av lösningar pratar vi om?

Digital produktinformation kan förbättras stegvis och i flera dimensioner: Från en enskild produkt till hela produktsortimentet, från text och illustrationer till rich media såsom interaktiva felsökningsguider och animationer, från en enkel webbportal till mobil-appar och produktgränssnitt (HMI), i en standardversion eller anpassad efter varje användares preferenser och behörighet.

Get in touch with this guy