Strategi
Dela denna sida på

Mikael L. Pettersson
Sales Director, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 00 95
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Vår Strategi.

Både rätt storlek och flexibilitet

Vi märker tydligt att våra kunder vill arbeta med färre leverantörer – och att utvalda leverantörer förväntas ha en internationell närvaro. Man söker partners som kan hantera större projekt och allt oftare hela funktioner i företagen. Semcon har den nödvändiga storleken, men också flexibiliteten att driva mindre projekt genom lokala specialister.

Tid till marknad har länge varit centralt som konkurrensmedel. Därför är det kritiskt för kunderna att deras produkter utvecklas så snabbt och effektivt som möjligt. Här har Semcon en fördel med sina mer än 30 kontor runt om i världen. Vi möter kunderna lokalt, men drar också nytta av ett internationellt nätverk bestående av mer än 2200 medarbetare.

I projektuppdragen – vid till exempel utvecklingen av teknik för självkörande fordon eller implementeringen av vindkraftverk till havs – samarbetar ofta specialister från kontor i olika länder. Genom att erbjuda en kostnadseffektiv mix av kompetenser sparar vi tid och pengar åt kunderna. I dessa leveranser spelar våra kontor i Kina och Ungern en viktig roll som kompetenscenter inom både ingenjörstjänster och produktinformation.

Kontoren är väl inarbetade och har kapacitet att delta i stora, avancerade projekt. Den globala närvaron är därför en tydlig framgångsfaktor för Semcon och kommer bli en allt viktigare del av vårt erbjudande framöver. Vi ser också hur det stöttar vår strategi för en ökad andel projektleveranser.

Långsiktiga strategiska prioriteringar

Medarbetare – attrahera, utveckla och behålla de bästa i vår bransch genom ett starkt varumärke och en framgångsrik kultur.

Erbjudande – prioritera områden som har stor potential för lönsam tillväxt med ökat fokus på digitalisering.

Marknad – öka vår närvaro på marknader och i branscher där vi kan göra skillnad genom användarfokuserad teknik och innovationer.

Verksamhet – öka andelen lösningsbaserade leveranser och funktionsåtaganden, där vi kan använda Semcons globala potential. Samtidigt utveckla våra effektiva specialisttjänster.

Kortsiktiga mål 2019–2020

  • Stärka marginalen ytterligare genom att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, förbättra produktivitet och kostnadseffektivitet
  • Utöka andelen av våra digitala erbjudanden inom produktutveckling, produktionsoptimering och eftermarknad, framför allt inom ny teknik
  • Fortsätta vår strategiska förflyttning genom ökad försäljning av koncepterbjudanden och en ökad branschmix

Relaterat material

Get in touch with this guy