Mångfald är vägen till bättre produkter
Dela denna sida på
  • Om Semcon
  • Mångfald är vägen till bättre produkter

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Linda Holm
HR Sweden
+46 (0)730 68 13 66
Kontakta mig

Mångfald är vägen till bättre produkter.

Vi utvecklar produkter för alla. Därför är det viktigt att hela tiden vidga våra perspektiv för att förstå alla typer av slutanvändare. För att göra det behöver vi en arbetsstyrka med en bred mix av erfarenheter och bakgrunder.

Det här är anledningen till att Semcons koncernledning har inlett arbetet med att uppnå mångfald och sätter fokus på jämställdhet. Vårt mål är att vara ett jämställt företag 2022 (40/60 könsfördelning), vilket gäller alla delar av koncernen inklusive cheferna. Detta är ett unikt och ambitiöst mål för vår bransch, men en nödvändighet för att vara ett framgångsrikt företag och en attraktiv arbetsgivare.

Jag kommer att mätas på hur vi uppfyller våra jämställdhetsmål, precis på samma sätt som de finansiella målen.

Markus Granlund, vd och koncernchef, Semcon Group

Varför mångfald?

Flera studier* visar att grupper och organisationer med större mångfald är mer lönsamma och når bättre resultat än andra. Utifrån denna insikt står vår ambition att öka jämställdheten i direkt relation till våra affärsmål:

  • Att bli bättre problemlösare, och därmed utveckla bättre produkter
  • Att skapa bättre förståelse för slutanvändarna
  • Att skapa en rolig och inspirerande arbetsplats

 

* Artikel av Harvard Business Review & Studie av Sodexo från McKinsey & Company.

Vi vet och respekterar att mångfald är en mångfacetterad och komplex fråga som inte kan reduceras till att enbart gälla kön. Ambitionen att bli en jämställd organisation med stor mångfald går långt utöver detta. Den inkluderar ett företag med olika stor variation i bakgrunder, perspektiv och kompetenser hos medarbetarna. Från ingenjörer, formgivare och författare till administratörer och chefer.

Anna Nordelöf, ingenjör på Semcon

Status och mål

Vi är inte jämställda i dag. På samtliga marknader med undantag för Kina är vi övervägande män inom Semcon.

2022 kommer vi att ha jämställdhet i både koncernen och bland alla chefer. Våra mål knutna till jämställdhet har samma prioritet som våra finansiella resultat:

Mål personal:
Könsbalans mellan 40-60 procent.

Mål chefer:
Könsbalans mellan 40-60 procent.

Get in touch with this guy