Mångfald är vägen till bättre produkter
Dela denna sida på

Stefan Widell
Acting HR Manager, Engineering Services
+46 (0)739 66 74 72
E-post

Christian Grönwall
HR Manager, Product Information
+46 (0)736 827 764
E-post

Mångfald är vägen till bättre produkter.

Vi utvecklar produkter för alla. Därför är det viktigt att vidga våra perspektiv för att förstå alla typer av slutanvändare. För att uppnå detta behöver vi en arbetsstyrka med en bred mix av erfarenheter och bakgrunder.

Detta är anledningen till att Semcons koncernledning har inlett det första steget mot att uppnå mångfald och sätter fokus på jämställdhet. Vårt mål ät att vara ett jämställt företag 2022 (40/60 könsfördelning), vilket gäller alla delar av koncernen inklusive cheferna. Detta är ett unikt och ambitiöst mål för vår bransch, men en nödvändighet för att vara ett framgångsrikt företag och en attraktiv arbetsgivare.

Jag kommer att mätas på hur vi uppfyller våra jämställdhetsmål, precis på samma sätt som de finansiella målen.

Markus Granlund, vd och koncernchef, Semcon Group

Varför mångfald?

Flera studier* visar att grupper och organisationer med större mångfald är mer lönsamma och når bättre resultat än andra. Utifrån denna insikt står vår ambition att öka jämställdheten i direkt relation till våra affärsmål:

  • Att bli bättre problemlösare, och därmed utveckla bättre produkter
  • Att skapa bättre förståelse för slutanvändarna
  • Att skapa en rolig och inspirerande arbetsplats

 

* Artikel av Harvard Business Review & Studie av Sodexo från McKinsey & Company.

Vi vet och respekterar att mångfald är en mångfacetterad och komplex fråga som inte kan reduceras till att enbart gälla kön. Ambitionen att bli en jämställd organisation med stor mångfald går långt utöver detta. Den inkluderar ett företag med olika stor variation i bakgrunder, perspektiv och kompetenser hos medarbetarna. Från ingenjörer, formgivare och författare till administratörer och chefer.

Anna Nordelöf, ingenjör på Semcon

Status och mål

Vi är inte jämställda i dag. På samtliga marknader med undantag för Kina är vi övervägande män inom Semcon.

2022 kommer vi att ha jämställdhet i både koncernen och bland alla chefer. Våra mål knutna till jämställdhet har samma prioritet som våra finansiella resultat:

Mål personal:
Könsbalans mellan 40-60 procent.

Mål chefer:
Könsbalans mellan 40-60 procent.