Kvinnliga mentorer inspirerar
Välj språk
Dela denna sida på

Helena Sahlberg
Global Communication Officer
+46 (0)76 569 80 30
E-post

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Kvinnliga mentorer inspirerar.

I en ny undersökning svarar hälften av tjejerna som vill studera teknik att de saknar kvinnliga förebilder. Till år 2030 behöver Sverige 50 000 nya ingenjörer. Att fler kvinnor väljer yrket är därför viktigt. Semcons landsomfattande mentorskapsprogram för gymnasiet ska inspirera.

Behovet av fler kvinnor inom teknikbranschen är stort – både för att öka mångfalden och för att täcka efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt fortsätter teknikutbildningarna på landets högskolor att domineras av manliga studenter. Läsåret 2015/16 var 32 procent av civilingenjörerna som examinerades kvinnor.

400 000 ansökningar – viktigt val för framtiden

Den 18 april är sista dagen för ansökan till högskolan inför höstterminen och drygt 400 000 personer beräknas göra ett viktigt val för framtiden.

Semcon och många av våra branschkollegor inom teknik- och produktutvecklings-området är i stort behov av att fler kvinnor väljer en teknikinriktning på sin utbildning. Men ett av problemen idag är att unga tjejer saknar förebilder som motiverar dem att ta steget

Markus Granlund, vd på Semcon och ordförande i Svenska Teknik & Designföretagen

Ny undersökning: varannan tjej saknar förebild

I en färsk undersökning (Inizio/Semcon) svarar 7 av 10 tjejer på gymnasiet att förebilder av det egna könet är viktiga innan de väljer en framtida utbildning och yrkesbana. Varannan av tjejerna som vill studera teknik eller jobba inom området saknar idag kvinnliga förebilder.

5 av 10 tjejer på gymnasiet som planerar att studera- eller arbeta med teknik saknar idag kvinnliga förebilder. Källa: Inizio/Semcon 2017

Inspirerar med mentorskapsprogram för gymnasiet

Utan andra personer som visar vägen tror Semcon att det blir svårt att på allvar jämna ut andelen män och kvinnor bland ingenjörerna. Därför startar företaget nu ett mentorskapsprogram tillsammans med initialt ett trettiotal gymnasieskolor runtom i landet. Programmet innehåller föreläsningar och ett nära mentorskap mellan kvinnliga ingenjörer på Semcon och adepter i klasserna.

- Att branschen är så mansdominerad ser jag som en drivkraft. Jag skulle vilja arbeta med saker som kan förenkla vardagen för alla. Idag är min främsta förebild inom teknik min pappa. Det hade varit bra med inspiration och erfarenheter från andra kvinnor också, säger Evelina Kindblad (till höger) som läser teknikprogrammet på Alströmergymnasiet i Alingsås.

Programmet innehåller föreläsningar och ett nära mentorskap mellan kvinnliga ingenjörer på Semcon och adepter i klasserna. Målet är att svara på frågor och stötta elevens ambition att gå vidare inom en teknisk utbildning.

Många unga inser nog inte vilken stor påverkan på samhället man kan ha som ingenjör. Idag utvecklas majoriteten av all teknik omkring oss av män. Men användarna är ju lika ofta kvinnor. Med vårt nya mentorsprogram hoppas vi kunna stimulera till fler perspektiv i framtidens tekniklösningar

Markus Granlund, vd på Semcon och ordförande i Svenska Teknik & Designföretagen

Webbläsartillägget som gör bildsökning mer jämställt

Bilder är viktiga för vår föreställning av vad vi kan bli och internet är startplatsen för många unga. Som ett led i att visa upp fler förebilder har Semcon utvecklat Re-Search, ett tillägg till webbläsaren som ger en mer balanserad bild av olika yrken. När du bildsöker på till exempel ingenjör med Re-Search, görs automatiskt en parallell sökning där bilder på kvinnor som annars hamnar långt bland träffarna lyfts fram och presenteras i ett nytt fönster.

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post
Om

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef

Född 1975
Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Anställd sedan 2015
Aktieinnehav i Semcon: 782

Helena Sahlberg
Global Communication Officer
+46 (0)76 569 80 30
E-post