Etik och sociala frågor (CSR)
Dela denna sida på

Christian Grönwall
HR Manager, Product Information
+46 (0)736 827 764
E-post

CSR-projekt med lokal förankring.

Semcons bästa bidrag till den sociala och ekonomiska utvecklingen är att driva bolaget på ett professionellt och lönsamt sätt med hänsyn till vår uppförandekod, vilket därigenom gör det möjligt att skapa arbetstillfällen genom att tillföra expertis som ger mervärde som en nära teknikpartner våra kunder.

Socialt ansvarstagande knuten till vår kultur

På Semcon involverar vi medarbetarna i valet av välgörenhetsorganisationer som vi ska samarbeta med och samtliga medarbetare gavs möjligheten att nominera organisationer. SOS Barnbyar var en av dem som hamnade i topp och samarbetet består i att Semcon aktivt bidrar till utvecklingen av SOS Barnbyars verksamhet.

På Semcon vill vi stötta genom konkreta projekt och ha möjlighet att engagera våra medarbetare. Detta kan vi uppnå med samarbetet med SOS Barnbyar. Det känns naturligtvis extra bra att kunna stötta en verksamhet som värnar om att ge barn en trygg och stabil uppväxt. Jag ser fram emot att kunna följa de projekt som vi på Semcon är engagerade i och är övertygad om att vårt bidrag kommer att göra skillnad”, säger Markus Granlund, vd och koncernchef Semcon.

Barnby i Bhimtal i norra Indien ska genomgå en omfattande renovering. Semcons medarbetare på kontoret i Bangalore hjälper även till i barnbyarna Bangalore, Tirupati och Puducherry i södra Indien. Vi genomför aktiviteter som till exempel internship vid Semcons kontor i Bangalore samt renoverings- och upprustningsarbete.

Semcon har även initierat en rad olika aktiviteter internt för att sprida information samt väcka engagemang. Semcon har valt två interna ambassadörer som har till uppgift att synliggöra samarbetet för alla medarbetare genom inlägg på vårt intranät, interna föreläsningar och aktiviteter. De interna ambassadörerna kommer även att genomföra en årlig fältresa till Indien.

Utöver vårt bidrag till SOS Barnbyar genomförs lokala initiativ kopplade till socialt ansvarstagande.

Uppförandekod

Semcons uppförandekod sammanfattar de gemensamma regler och policyer som alla inom Semcon ska arbeta efter för att möjliggöra de bästa relationer till varandra, till våra affärspartner, kunder, aktieägare och till vår omvärld. Den innebär bland annat att samtliga medarbetare ska agera på ett ansvarstagande sätt och inom ramen för den nationella lagstiftningen i alla länder där koncernen är representerad. Dessa etiska regler är baserade på FN:s globala principer för avtal (UN Global Compact Principles).