Etik och sociala frågor (CSR)
Dela denna sida på
Karin Russberg - HR director of Semcon

Karin Koritz Russberg
HR- och hållbarhetschef

Contact me

CSR-projekt med lokal förankring.

Semcons bästa bidrag till den sociala och ekonomiska utvecklingen är att driva bolaget på ett professionellt och lönsamt sätt med hänsyn till vår uppförandekod.

Socialt ansvarstagande knuten till vår kultur

På Semcon involverar vi medarbetarna i valet av välgörenhetsorganisationer som vi ska samarbeta med. Det har bland annat resulterat i ett samarbete med SOS Barnbyar där Semcon aktivt bidrar till organisationens verksamhet.

På Semcon vill vi stötta genom konkreta projekt och ha möjlighet att engagera våra medarbetare. Detta kan vi uppnå med samarbetet med SOS Barnbyar. Det känns naturligtvis extra bra att kunna stötta en verksamhet som värnar om att ge barn en trygg och stabil uppväxt.

Markus Granlund, vd och koncernchef Semcon

Exempel på välgörenhetsarbeten som Semcon är involverade i är en omfattande renovering av barnbyn i Bhimtal i norra Indien. Semcons medarbetare på kontoret i Bangalore hjälper även till i barnbyarna Bangalore, Tirupati och Puducherry i södra Indien. Vi genomför aktiviteter som till exempel praktikplatser vid Semcons kontor i Bangalore samt renoverings- och upprustningsarbete.

Semcon har även initierat en rad olika aktiviteter internt för att sprida information samt väcka engagemang. Vi har valt två interna ambassadörer som har till uppgift att synliggöra samarbetet med SOS Barnbyar för alla medarbetare genom inlägg på vårt intranät, interna föreläsningar och aktiviteter. De interna ambassadörerna genomför även en årlig fältresa till Indien.

Vi genomför regelbundet välgörenhetsinsamlingar bland personalen, till exempel i samband med jul. Julinsamlingen matchas upp till 100% med medel från företaget. Behållningen går oavkortat till SOS Barnbyars katastrofhjälp som räddar liv i krisdrabbade områden i världen.

Semcon stöttar även SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg, som stöttar ensamkommande flyktingbarn med exempelvis läxhjälp och yrkesinspiration.

Uppförandekod

Semcons uppförandekod sammanfattar de gemensamma regler och policyer som alla inom Semcon ska arbeta efter för att möjliggöra de bästa relationerna till varandra, till våra affärspartner, kunder, aktieägare och till vår omvärld. Den innebär bland annat att samtliga medarbetare ska agera på ett ansvarstagande sätt och inom ramen för den nationella lagstiftningen i alla länder där koncernen är representerad. Dessa etiska regler är baserade på FN:s globala principer för avtal (UN Global Compact Principles).

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy