Etik och sociala frågor (CSR)
Dela denna sida på

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

CSR-projekt med lokal förankring.

Engagerade medarbetare som gör skillnad

Vi är övertygade om att vi gör världen lite bättre – varje dag. Det synsättet guidar oss i vårt sätt att jobba med CSR (Corporate Social Responsibility). Vi kanaliserar vår ambition att göra gott genom att aktivt engagera våra medarbetare i CSR-projekt. Därför har vi avsatt 2000 timmar om året för socialt hållbarhetsarbete.

Med hjälp av de timmarna kan våra medarbetare personligen engagera sig i lokala välgörenhets- och sociala hjälpinsatser i de samhällen där vi befinner oss. Genom de olika initiativen och aktiviteterna,  där vi i första hand bidrar genom färdighetsbaserad välgörenhet, är vi sanna mot vår företagskultur – att vara människor som sätter människan först.

I alla delar av Semcons organisation världen över finns utpekade CSR-representanter som ansvarar för att koordinera arbetet. Alla aktiviteter stöttar FN:s 17 globala hållbarhetsmål (UNSDG).

SOS Barnbyar vänföretag

Som vänföretag till SOS Barnbyar stöttar Semcon organisationens projekt. Varje år genomförs en julkampanj där medarbetare samlar in pengar till SOS Barnbyar och den ihopsamlade summan matchas sedan av Semcon.

Istället för att ge medarbetare och kunder julklappar har Semcon valt att varje år ge stöd till en välgörenhetsorganisation. De senaste åren har den organisationen varit SOS Barnbyar.

Uppförandekod

Semcons uppförandekod sammanfattar de gemensamma regler och policyer som alla inom Semcon ska arbeta efter för att möjliggöra de bästa relationerna till varandra, till våra affärspartner, kunder, aktieägare och till vår omvärld. Den innebär bland annat att samtliga medarbetare ska agera på ett ansvarstagande sätt och inom ramen för den nationella lagstiftningen i alla länder där koncernen är representerad. Dessa etiska regler är baserade på FN:s globala principer för avtal (UN Global Compact Principles).

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy