Caran Open Source Portal
Dela denna sida på

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Semcons mjukvaruportal.

CARAN® Open Source Portal

Detta är en mjukvaruportal där Semcon bidrar till öppna mjukvarulösningar tillsammans med våra samarbetspartners i olika forskningsprojekt och nätverk. Innehållet är fritt att använda, fritt att ändra och fritt att dela.

Vår ambition med denna portal är att samla utvecklingsprojekt där vi tillsammans skapar öppen mjukvara i form av komponenter och byggblock. Vi tror att om vi alla gemensamt driver tekniken framåt kommer många områden att utvecklas mycket snabbare och integration mellan system förenklas. Vi minskar risker i projekt och ökar både kvaliteten och säkerheten genom att samarbeta både i utveckling och i test av den allt större mängd mjukvara som krävs för framtidens lösningar.

Gör verklighet av din digitala potential

Dessa komponenter och byggblock kan återanvändas och verka som bas för nya projekt och det är det grundläggande syftet. I dessa samarbeten växer alla deltagande parter då med olika åtaganden och forskningsprojekt inom olika teknikområden.

Vi på Semcon erbjuder support, integrationstjänster och unika anpassningar för att implementera dessa komponenter och byggstenar.

Secure Gateway

Secure gateway utvecklas primärt som ett säkert interface inom bilindustrin. Det agerar som gränssnitt mellan infotainmentsystemet och resten av bilen och erbjuder både brandvägg och informationsportal. Secure gateway kan också användas inom andra områden, till exempel för att skicka data i realtid till ”molnet”, integrera mobilappar eller i back-office mjukvaruapplikationer.

Automotive Grade Android

Automotive Grade Android (AGA) är en open source mjukvaruplattform som erbjuder integration mellan Androidapplikationer och ett fordons infotainmentsystem. Plattformen har tagits fram inom Vehicle ICT Arena (VICTA) i Göteborg, och använder väl kända standardverktyg för att utvecklare enkelt skall kunna skapa egna applikationer. Semcon har nu släppt programmet AGAAdapter som open source. Det är ett verktyg gör att man kan använda det populära MQTT-protokollet för att kommunicera med AGA-plattformen. Detta underlättar prototyparbete.

Kontakt

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy