Årlig GMP/GDP repetition 2018
Välj språk
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
E-post

Årlig GMP/GDP repetition 2018 – en repetitionskurs till regulatoriska krav på läkemedelsindustrin.

Behöver DU en årlig repetitionsutbildning inom GMP och/eller GDP? Vi erbjuder en repetitionsutbildning till de regulatoriska kraven på läkemedelsindustrin och ger svar på centrala frågor. Du kommer även få en inblick i några av de uppdateringar som skett inom GMP respektive GDP de senaste åren. En kort genomgång om; när används GMP, Good Manufacturing Practice, respektive GDP, Good Distribution Practice, och vad händer om man inte följer de regulatoriska kraven?

Vid tillverkning av läkemedelsprodukter ställs det hårda myndighetskrav på industrin och dess tillverkning, testning och distribution av läkemedel. Syftet med GMP är att säkerställa att de krav som ställs på produkten uppfylls genom ett systematiskt arbete för att förhindra sammanblandningar och föroreningar och möjliggöra fullständig spårbarhet av råvaror, förpackningsmaterial och slutprodukt. 1GMP syftar också till att förhindra att felaktiga produkter släpps ut på marknaden vilket skulle kunna äventyra patientsäkerheten. Regelverket som styr distributionen kallas GDP. 2Regelverken kräver idag att personal ska ha kontinuerlig utbildning i GMP respektive GDP.

Utvalda delar från GMP respektive GDP kommer att repeteras samt presentation av några av de nyheter som kommit tidigare år och kommande nyheter.

1Källa: Läkemedelsverket

2Källa: Eudralex Volume 4 Part 1 Chapter 2.

 Välkommen att lära dig mer om de regulatoriska kraven på läkemedelsindustrin!

 

Förkunskaper

Någon form av grundläggande GMP- och/eller GDP-kurs.

Tid & Plats

TBD, kl. 14.30–17.00 – Semcons kontor på Lilla Essingen, Patentgatan 8, Stockholm

Passar inte någon av dessa tider? Vi erbjuder även specialanpassade GXP-utbildningar vid förfrågan, exempelvis årlig GMP/GDP utbildning. Vid intresse kontakta: gisela.gp@semcon.com

Anmälan

Anmälan sker till Lina Pedersen

Kostnad: 1 900 SEK inkl fika och material (ange ev allergier eller kostpreferenser vid anmälan)

Kontakt: Lina Pedersen, 0739-20 59 00, lina.pedersen@semcon.com, Gisela Gaeyner Persson, 0739-41 57 63, gisela.gp@semcon.com

 

Våra föreläsare

Utbildningen hålls av Lina Pedersen och/eller Gisela Gaeyner Persson

Lina Pedersen, Konsult på Semcon. Lina har 8 års erfarenhet med kvalitetsfrågor och arbetat enligt GMP och GDP på ett antal olika företag med olika kvalitetssystem. Lina har bland annat varit QA i flera projekt, ansvarat för APR/PQR, är idag en nyckelperson i sambandscentral vid myndighets- och kundinspektioner, utför interninspektioner och audits hos leverantörer samt har certifierat och bedömt leverantörer. Lina håller idag GXP-utbildningar på Semcon samt på sitt uppdrag på Octapharma.

Kommentarer från kursdeltagare på föreläsarnas tidigare GMP-kurser

  • Jättebra och engagerande förmedlat!
  • En av de bästa GMP-kurser jag gått!
  • Jättebra med alla hänvisningar. Blir påtagligt med reella exempel