Branscher
Dela denna sida på

Mikael L. Pettersson
Sales Director, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 00 95
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Branscher i fokus.

Delad kunskap snabbar på utvecklingen

När man jobbar med liknande saker inom flera branscher får det fördelar. Till exempel kan man ta bra arbetssätt från en bransch för att skapa försprång i en annan. Vi kanske använder en kvalitetsprocess från bilindustrin i energisektorn. Eller designar en hörapparat med erfarenheter från telekombranschen. Vi som jobbar på Semcon är vana vid snabb utveckling och just bredden av branscher tror vi spelar stor roll i detta. När vi har möjlighet att korsbefrukta idéer och byta erfarenheter blir resultatet helt enkelt bättre.

Semcon är aktiva inom flera branscher – allt från bilindustrin till vattenkraft.

Vårt fokus idag ligger på fem branscher där vi kan göra extra stor skillnad: fordon, energi, life science, telekom och industri.

Fordon

Semcon är ett av få större oberoende konsultbolag med kompetens att utföra större utvecklingsprojekt både avseende personbilar och kommersiella fordon. Semcon kompletterar även fordonstillverkarnas egna resurser och erbjuder expertis inom discipliner som till exempel design, konstruktion, interiör/exteriör, chassi, drivlina, modellering, provning, simulering, elektronik, inbyggda system, akustik, användarupplevelse, mjukvaruutveckling och hydraulik. Vi utvecklar och effektiviserar även kompletta produktionssystem.

Energi

Semcon erbjuder helhetslösningar till såväl distributörer som producenter av energi samt kompletta energiutredningar som omfattar åtgärdsprogram för stora energiförbrukare. Kunderna har nytta av Semcons kompetens och erfarenhet inom andra branscher som effektivt kan utnyttjas inom energiområdet. Ett sådant exempel är den väl utvecklade kvalitetsmetodiken inom validering och spårbarhet från life science-området som används inom kärnkraftsområdet. Ett annat exempel är erfarenhet av turbiner, växellådor och styrelektronik från fordonsindustrin som bidragit till innovativa lösningar inom energiområdet. Semcons anläggningstjänster inom energiteknik omfattar tjänster inom såväl nätbyggnad och energi­ produktion som renovering och uppgradering av vatten­kraftsstationer. Inom området olja och gas erbjuder Semcon bland annat projekt- och kvalitetsledning samt konstruktion. Semcon har även en gedigen kompetens inom produktutveckling för att utveckla energismarta lösningar.

Life science

Med mer än 35 års erfarenhet av integrerade systemlösningar, industridesign och kvalitets- och projektledning inom läkemedel och medicinteknik, hjälper Semcon kunder att bland annat möta de regulatoriska krav som ställs samtidigt som projekttiden kortas. Semcon effektiviserar produktion och säkerställer rätt kvalitet och tydlig spårbarhet samt leder och genomför större projekt, exempelvis projektering av hela processer. Även inom medicinteknik har Semcon ett komplett erbjudande.

Telecom

Semcon har en stark position som leverantör inom  produktinformation, produktutveckling och projektledning till telekomindustrin över hela världen.

Industri

Semcon tillhandahåller kompletta lösningar och expertis för produkter, produktion och anläggningar. Mekanik och industridesign är två områden där Semcon har lång erfarenhet, med både bredd och kompetens. Semcon har också stor kunskap inom inbyggda system där vi hjälper företag att ta fram intelligenta och kommunicerande produkter med höga krav på säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet. Semcon erbjuder flera olika tjänster inom anläggningsteknik, som processteknik och elkraft där effektivitets- och säkerhetskraven i produktionen är höga. Vi har också ett omfattande erbjudande inom anläggningsmaskiner. Semcon har stor erfarenhet inom projektmetodik, där vi utvecklar framgångsrik projektkultur i företag över hela världen genom utbildningar och uppdrag som analyser, rådgivning och implementering av projektmodeller. Vi har även utvecklat en egen projektmetodik – XLPM.

Related materials

Get in touch with this guy